Administratief pesten


Er bestaan twee duidelijk verschillende soorten pesterijen in de bedrijfswereld. De ene soort bestaat uit klassieke fysieke pesterijen, en de andere soort bestaat uit pesterijen via machtsmisbruik, de ‘administratieve pesterij’.

 Pesterijen zijn moeilijk te bewijzen, maar binnen de NMBS is het relatief gemakkelijk om bewijsmateriaal voor te leggen omdat elke pesterij-zet vanwege de ‘bazen’ op papier moet worden gezet, wil de pesterij enig effect kunnen hebben op het slachtoffer.


In privé bedrijven is administratieve pesterij meestal enkel te ‘vermoeden’ aan de reden van ontslag.

De gevolgen van administratieve pesterij kunnen veel erger zijn voor het slachtoffer dan vermoed wordt, en aan de hand van een paar voorbeelden zal ik dit proberen duidelijk te maken.


Voorbeeld 1: Het nemen van ‘wraak’ t.o.v. een ‘mindere’.


Bij de NMBS kan je zowat ‘ALLES’ worden via de combinatie van ‘NMBS-examens’ en ‘vrienden’. Je kan er als het ware ‘opgroeien’ van strontraper tot burgerlijk ingenieur via die ‘examens’.

Probleem is, dat je binnen de NMBS dan wel een ‘aangepaste titel’,  ‘aangepast loon’ en ‘aangepast werk’  krijgt, maar dat dit nog niet wil zeggen dat je hiertoe ‘bekwaam’ bent.


Zo kwam ik als ervaren gespecialiseerd lasser (uit de privé-sector) het volgende tegen met zo een NMBS-bediende die niet zélf kon lassen, maar wel via NMBS-examens en de juiste vrienden ‘gepromoveerd’ was tot las-instructeur. Zijn nek was meteen ook dikker geworden dan deze van een ‘gewone’ bediende.


Op een bepaald moment werd ik ‘uitgeleend’ aan de werkplaatsen van GentBrugge om laswerkzaamheden uit te voeren aan een bepaald project.

Plots sputterde mijn laspost en hij viel uit. Ik keek op en zag dat die ‘instructeur’ aan de instellingen van mijn laspost aan het ‘prutsen’ was. Daarop riep ik hem toe ‘Hé gij daar, gij moet met uw poten van mijn laspost blijven verstaan!”.  Antwoord “Ik ben uw baas, en ik draai aan die knoppen zoveel ik wil en jij moet maar lassen met de parameters die ‘IK’ instel begrepen?”.

Enfin... Ik stelde mijn laspost terug optimaal in en 5 minuten later was het weer van’t zelfde. Meneer de ‘instructeur’ die zelf niet kan lassen zat weeral te prutsen aan mijn post. Als ervaren stielman weigerde ik nog verder te lassen op die manier en na een discussie vloog ik terug naar mijn normale werkplaats in Antwerpen.


De ‘instructeur’ wreekte zich daarop met ‘administratieve pesterij’ omdat hij niet kon verwerken dat er een échte stielman was die tegen hem gezegd had dat hij met zijn poten van een laspost moest blijven.

Hij maakte een verslag op voor mijn grote baas!

Lees vooral de datum linksboven (17-05-2000) en het besluit onderaan, waarin die wraaknemende ‘instructeur’ mijn ‘toekomst’ voorspelt wat betreft het slagen in lasproeven.
Bewijs :

3 jaar later moet ik bij die zelfde ‘instructeur’ proeven afleggen...

Resultaat:  

AIB-Vinçotte keurt de proef goed... die ‘instructeur’ keurt de proef af!
Bewijs :
Zelf 4 jaar nà de brief...

In de conclusies van de NMBS voor de arbeidsrechtbank wordt de afkeuring van proeven, die 4 jaar later werden afgenomen (23-04-2003), verantwoordt met “Hierna onstonden nog problemen enz...” en wordt de inhoud gebruikt van een brief van 17-05-2000 ! ... De wraakbrief  die 4 jaar(!) eerder werd verstuurd door de ‘instructeur’.

Lees vooral het woordje “HIERNA” waar beweert wordt dat de inhoud van die brief nà 23-04-2003 werd opgemaakt!Bewijs :Ook met dit soort administratieve pesterij door de werkgever wilde de Arbeidsrechtbank geen rekening houden.Voorbeeld 2: Financieel benadelen en waardigheid afbreken.


Als bij de NMBS pesterijen, afperserijen, intimidatie’s enz. geen vat hebben op ‘ondergeschikt personeel’, dan wordt overgegaan tot drastische middelen waartegen administratieve pestslachtoffers zich onmogelijk kunnen verweren... Ook niet door de hulp in te roepen van de zogenaamde ‘spoorbonden’.


Op gebied van stielkennis werd ik gewaardeerd en betaald als de beste. Ik kreeg vanwege mijn kwalitatief hoogstaand werk steeds de hoogste premie’s.
Bewijs :
Aangezien ik na een aantal ‘boetes’ en andere intimidaties niet wilde toegeven aan de afperserij van mijn handtekeningen werd ik ‘administratief gepest’ door mij als erkend en kwalitatief hoogstaand stielman te degraderen tot ‘poetser’ voor de schoonmaak op treinen, in gebouwen enz.! Zelf mijn loonbriefje werd plots verminderd van de hoogste looncategorie -> naar de laagste looncategorie! Om deze pesterij niet te laten ‘opvallen’ bij de collegae werd ik ‘overgeplaatst’ naar een andere locatie.

Linksonder  leest u de code achter ‘uitgeoefende functie’ en daaronder ‘schoonmaak’...
Bewijs :


Voorbeeld 3: Vernederen in bijzijn van de collegae en pesters op de werkvloer.


Na mijn mondeling ontslag mocht ik alleen nog in de werkplaats om de collegae hun kastjes te poetsen. Ik mocht ook niet verder dan 2 meter van de muur komen zodat collegae mij geen vragen konden stellen en ik hen niet op de hoogte kon brengen van wat er gebeurde.
Bewijs :De ultieme vorm van ‘administratieve pesterij’ is natuurlijk het afleveren van een C4 met daarop een zwaarwichtige reden, zodat het pestslachtoffer zeker de eerste 3 maanden geen werkloosheidsuitkering kan krijgen.
Bewijs :
Ik kan nog meerdere administratieve pesterijen aantonen, maar dit lijkt voldoende om te ‘bewijzen’ dat het slachtoffer van administratieve pesterijen soms zwaarder te lijden krijgt dan een slachtoffer van laat het ons noemen ‘klassiek’ pesten.


1) Financieel nadeel door ‘boetes’ waar geen tegenspraak of verdediging wordt toegelaten.

2) Financieel nadeel door degradatie naar de laagste looncategorie.

3) Financieel nadeel door het afschaffen van premies.

4) Financieel nadeel door verlies van verlofgeld, 13e maand, vakantiegeld en andere inkomens.

5) Financieel nadeel door verlies van alle voordelen in natura (bij de NMBS)

6) Financieel nadeel door verlies van mooie (brug)pensioenrechten.

7) Financieel nadeel door levenslange werkloosheid als oudere (te dure) werkloze stielman.

8) Traumatisering door vernedering, degradering, en vervalsing van documenten en rapporten.

9) Verlies van vertrouwen in justitie nadat blijkt dat deze de pesterij passief goedkeurt.


In feite zou een werkgever die dergelijke administratieve pesterijen toepast, waarbij uiteindelijk zijn slachtoffer ‘werkloos’ wordt gemaakt, door de rechtbank moeten bestraft worden met de verplichting om.

1) De pensioenrechten verder op te bouwen tot de werkloze daadwerkelijk in pensioen kan gaan.

2) Tot de pensioendatum bovenop de werkloosheidsuitkering het gederfde loon bij te betalen.

3) Het slachtoffer te blijven voorzien van alle voordelen in natura die normaal worden gegeven aan het personeel.

4) Aan het slachtoffer  vakantiegeld, verlofgeld, en een 13e maand te blijven uitbetalen.