De Belgische maffia


Wie mijn voorbeelden van ‘Belgische’ politiek heeft doorgenomen…

Wie de dagelijkse nieuwsberichten doorneemt…

Wie beseft hoe we gemanipuleerd worden door ‘ze’…

Wie zich de moeite getroost om hierover na te denken…


komt tot de conclusie dat ons kleine landje dat 6 regeringen telt (De Europese regering niet bijgerekend), wordt geregeerd door een MAFFIA en niet door een degelijke regering!


Een kort overzicht om dit te tonen:


- In overheidsbedrijven/diensten wordt de grondwet door de overheid bewust met de voeten getreden.

- Justitie laat bewust toe dat criminele feiten en klachten over schending van mensenrechten, de rechten van de arbeider enz., die worden gepleegd in overheidsbedrijven/diensten… worden geklasseerd als zaak zonder gevolg. Justitie wordt in deze zaken bijgestaan door ‘raadgevers’ van het openbaar ministerie.

- Justitie en regering straffen ‘klokkenluiders’.

- Politici krijgen de status van ‘onschendbaarheid’ en mogen ongestraft frauderen, verkeersovertredingen begaan, uitslagen van bindende referenda negeren, media misbruiken, titels misbruiken enz. enz.

- Criminelen die rijk zijn geworden door misdaad mogen hun straffen ‘afkopen’ bij politici en justitie. Dit wil zeggen dat ze de toelating krijgen om criminele feiten te plegen op voorwaarde dat politiek en justitie mogen meedelen in de buit!

- Rijk wordt rijker en arm wordt armer…

- Duidelijk geen scheiding der machten want regering en justitie zijn twee handen op één buik soms ‘letterlijk’ (Toppolitici getrouwd met rechters).

- De politici blijken wel getraind te worden in liegen, bedriegen, beloven, toneel spelen enz. Ze blijken in realiteit te leven in een showwereld.

Qua ‘intelligentie’ valt het op dat ze niet al te hoog scoren en het valt op, dat ze alleen in de media mogen verkondigen wat hen is ‘opgedragen’ door derden.

- Ongrondwettelijke schijnverkiezingen organiseren en daarna worden de ‘postjes’ verdeelt onder de zelfde familie- en vriendenkringen.

- Voorzitters van het VBO, de vereniging van ‘Belgische ondernemers’ worden na enkele jaren bewezen te hebben dat ze enkel de frauderende ‘ondernemers’ steunen en de werkmensen dieper in ‘dwang’ en ‘armoede’ kunnen drijven… ‘ministers’.

- In parlementen wordt onder de ogen van de media niet over ‘serieuze’ onderwerpen gedebatteerd, maar over ‘versprekingen’ van politici, zelf over een fout woordje of niet gepast gedrag van soms meer dan 10 jaar geleden… Achter de schermen wordt door de ‘ruziemakers’ volop met elkaar gefeest op kosten van de belastingbetalers.

- De enige voelbare en zichtbare regeringsbeslissingen zijn bijvoorbeeld belastingverhogingen en het terug opstarten van voor de bevolking potentieel levensgevaarlijke kerncentrales met versleten kernreactoren vol scheurtjes.

- Alhoewel de energiecentrales en voorzieningen reeds lang afbetaald zijn en de opgewekte energie dus voor pure extra winst zorgt, dalen de energieprijzen niet, maar wordt de energieprijs steeds maar duurder voor de arme burger en goedkoper voor de ‘ondernemers’ (lees grootste  fraudeurs).

- Allerlei grote en dure reclamecampagnes voor zogezegde ‘goede doelen’ worden gelanceerd en er worden ons tal van ‘rekeningen’ voorgeschoteld om voor die ‘goede doelen’ geld te storten, maar… het geld ‘verdwijnt’ telkens in onbekende zakken en de mensen waarvoor het geld bedoeld is zien er geen cent van. Hulpgoederen komen steeds ‘per ongeluk’ in handen van moordende legers of komen op de ‘zwarte markt’ terecht. Daarom leggen ‘ze’ de nadruk op ‘geld storten’!

- ‘Ministers’ cumuleren enorm en krijgen postjes in besturen van banken en bedrijven, waarna ze ‘de mensen’ met allerlei bedrieglijke praktijken proberen manipuleren tot het kopen van aandelen in die bedrijven, waarna deze bedrijven ‘onverwacht een crisis’ meemaken zodat ‘de mensen’ hun centjes kwijt zijn!

- Ons land kent de hoogste graad van milieuvervuiling… de hoogste belastingen... is een draaischijf voor drugstraffic, geldwitwasserij en verdachte diamanthandel, en maakt dit ‘goed’ door ‘schone lucht’ aan te kopen in bijvoorbeeld Tsjernobyl.

- Politici kopen met fraudegeld grote domeinen in bijvoorbeeld Italië, een land dat bekend staat voor haar maffia.


Enz… enz….

Bovenstaande laat duidelijk een maffiagebeuren zien!


Ons land wordt dus niet geregeerd door een intelligente vorm van regering, maar door een ‘maffia’.


De ‘Belgische’ regeringsvorm bestaat uit een TOP van enkele families waarvan leden aangesloten zijn bij wat men noemt ‘de loge’. Deze geheime ‘loge’ is het feitelijke bestuur van ons land en heeft de zelfde structuur en hiërarchie als  pakweg de Siciliaanse maffia.


Dit ‘bestuur’ is in tegenstelling tot vele politici wél intelligent en komt op regelmatige basis achter de schermen samen om de ‘beslissingen’ te nemen, zelf over leven en dood van bepaalde burgers. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de moord op Cools en de (georganiseerde?) zelfmoorden/moorden van andere politici, en belangrijke mediafiguren die niet binnen de (economische) lijntjes blijven lopen of waarvan de kans bestaat dat ze iets zullen openbaren wat het daglicht niet mag zien.


Het is ook dit ‘bestuur’ dat aanduidt wie politieker mag worden en wie niet, en de traditionele verkiezingen hebben op deze keuze van ‘het bestuur’ geen invloed. De keuze van ‘het bestuur’ valt op personen waarvan ‘ze’ weten dat ze ofwel onintelligent zijn, ofwel gemakkelijk omkoopbaar en manipuleerbaar.

Het is ook dit ‘bestuur’ dat met de door haar gekozen politici de regering(en) aanstelt. Deze aangestelde regering(en) moeten niets anders doen dat de ‘bevelen’ uitvoeren die door ‘het bestuur’ worden opgedragen, en deze regeringen voeren de bevelen uit… omdat ze er genoeg voor betaald worden in geld en voordelen in natura.


Dit ‘bestuur’ en haar volledige organisatie hierboven beschreven noemt:

DE BELGISCHE MAFFIA

Het is juist deze ‘Belgische maffia’ die ik bedoel als ik over ‘ze’ schrijf!