Sexy beloften voor een postje


 ‘politiek’ = ‘Volksmanipulatie’


Mooie vrouwen kunnen hun mooie lichaam gebruiken voor allerlei doeleinden.

De reclamewereld maakt daar dankbaar gebruik van om de verkoop te stimuleren.

De mooie vrouwen gebruiken dit voordeel om mannen te verleiden en/of om carrière te maken.


En… de politiek biedt lucratieve postjes!


Als vrouwen in de bedrijfswereld gebruik maken van hun lichaam om carrière te kunnen maken, al dan niet via chantage van mannen die ze door verleiding in hun macht hebben gekregen… waarom zouden mooie vrouwen dan geen politieke carrière ambiëren?


Dezer tijden is duidelijk dat politiek en corruptie niet van elkaar kunnen onderscheiden worden, dus is het heel gemakkelijk om als mooi poppemieke politici en kiezers te verleiden tot het aanbieden van een mooi en goed betaald zeteltje.


Mooie poppemiekes die een diploma behaald hebben (eender hoe), en die behalve een mooi lijf ook nog goed kunnen babbelen/uitleggen/beloven en rond de pot draaien, hebben de ideale inhoud om in het corrupte politieke wereldje mee te draaien.

Ze kunnen met deze troeven een hele bevolking ‘verleiden’ (manipuleren) via de media!

Deze troeven zijn graag gezien bij dictatoriaal ingestelde partij-leiders die daar dankbaar gebruik van maken en deze poppemiekes daar goed voor betalen.


Spijtig genoeg zit de wereld zodanig in elkaar dat de mensen in deze verleidelijke vallen blijven trappen en dat de ‘mooie’ beloften meestal niet worden waargemaakt.


Hieronder ziet u zo een ontegensprekelijke ‘mooie belofte’ van zo een mooi poppemieke dat goed voorzien is van oren en poten en dat bovendien een diploma heeft en het goed kan uitleggen (wat haar is opgedragen).


Een politiek belofte die… hoe uitdrukkelijk ook gebracht… dus niet is waar gemaakt nadat ze verkregen had wat ze wou!Filmpje: