De ‘omerta’ of ‘zwijgplicht’


Er is ‘iets’ dat men de ‘deonthologische zwijgplicht’ noemt, maar wat wordt hier in feite mee bedoeld?


De ‘deonthologische zwijgplicht’ (plicht?) wordt je opgelegd om geen fabrieksgeheimen, privé gegevens van mensen enz. naar buiten te brengen.

Het is te vergelijken met het biechtgeheim van priesters, of de geheimhouding die de dokters hebben betreffende medische dossiers van patiënten.

Héél begrijpelijk dus dat er zo’n ‘geheimhouding’ bestaat om de privacy te beschermen.

Maar...

Uit ervaring weet ik dat werkgevers een ‘extra’ zwijgplicht (PLICHT !!!) opleggen die ze óók ‘deonthologische zwijgplicht’ noemen en die niets met ‘deonthologie’ te maken heeft.

Uit ervaring weet ik ook dat deze ‘extra’ zwijgplicht bij werkgevers een veel hogere prioriteit heeft dan de officiële ‘deonthologische’ zwijgplicht.!

Deze extra zwijgplicht mag je vergelijken met de beroemde ‘omerta’ binnen de verschillende maffia- clans.

Deze omerta wordt ‘mondeling’ opgelegd en er worden de zwaarste sancties opgelegd aan degenen die deze omerta durven verbreken.

Deze omerta is volledig ‘ILLEGAAL’, en zelf betreffende het bestaan van die omerta moet je zogezegd  ‘deonthologisch zwijgen’

Deze ‘ZWIJGPLICHT’  dient als bescherming voor  alles wat ‘ONWETTELIJK’ is en het daglicht mijdt als de pest.

Deze ‘ZWIJGPLICHT’ wordt via dwang(machtsmisbruik) ‘opgelegd’ bij werknemers, om hun werkgevers de mogelijkheid te bieden ‘ongestraft’ misdaden te begaan tegen de staat, tegen de gemeenschap, tegen de werknemers, tegen het milieu enz.

Werkgevers kunnen zo ‘ongestoord’ liegen, bedriegen, oplichten, afpersen, stelen, verkrachten, ja... zelf moorden!

Er bestaan dus twee soorten ‘deonthologische zwijgplicht’, de ‘deonthologische’ en de ‘omerta’.

Deze ‘omerta’ kan je niet zomaar ‘bewijzen’ want hij wordt ‘mondeling’ opgelegd en wie hem durft overtreden wordt zwaar gestraft.

Gelukkig zijn er ook ‘overmoedige’ bazen wiens hoogmoed een zodanig peil heeft bereikt dat ze denken zich ‘ALLES’ ongestraft te kunnen permitteren. Ze zijn zo dom dat ze zélf hun eigen ‘omerta’ verraden via een schriftelijk document, dat ze dan nog zélf ondertekenen.         


Bewijs :   


(Dit document heb ik gekregen van een bediende die ‘te bang was voor sancties’, om het zélf openbaar te maken...)

Bij de NMBS werd ik meerdere malen op de daar heersende ‘omerta’ gewezen door mijn ‘bazen’ en er werd telkens met ontslag gedreigd als ik over misbruiken zou durven praten. Er werd mij een ‘VERBOD’ opgelegd om buiten- en binnen de werkuren te spreken over de misbruiken binnen de NMBS. Ik mocht hierover tegen niemand iets zeggen, zelf niet tegen collegae van de NMBS.

Mijn baas zei letterlijk Door het tekenen van een arbeidscontract bij de NMBS, heb je afstand gedaan van je recht op een vrije mening en vrije meningsuiting” en “de grondwettelijke rechten tellen hier niet!.

Toen ik dit weglachtte reageerden mijn bazen met “Jij denkt te veel na... Je zou beter wat meer werken en wat minder denken...”.


Ik ben dus wél blijven ‘denken’ hé ...