Democratie bestaat niet.


Politici, werkgevers, partijen enz. hebben de mond vol over ‘democratie’, maar steeds meer krijgen we te maken met toestanden die ons voor de neus schotelen dat ‘democratie’ enkel een woord is dat in de woordenboeken staat maar in realiteit niets betekent!


Het ‘Belgisch’ politiek systeem is een mooi voorbeeld om te bewijzen dat ‘democratie’ niet bestaat.

Na een verkiezingsdag komen x-aantal partijen samen om te bespreken hoe een volgende regering er moet uitzien en hoe de volgende regering zal gevoerd worden.


Het enige (gespeelde) ‘democratische’ aan dit geheel is de verkiezingsshow op zichzelf, maar wie zogezegd ‘democratisch’ werd verkozen komt meestal niet op de plaats terecht waarvoor hij/zij door ‘het volk’ werd verkozen.

Veelal komen er totaal andere personen op die plaats te zitten!


Uit de strijd die de partijen onderling uitvechten vlak nà een verkiezingsdag blijkt duidelijk dat elke partij op zich, haar eigen idee heeft wat betreft democratisch regeren.

De partijen zijn praktisch onverzoenbaar op verschillende punten, en de ‘vallende’ regeringen en verkiezingen volgen elkaar vlug op.


Zeven regeringen voor zo’n klein landje...

Zeven regeringen zijn zeven verschillende besturen...

Zeven verschillende besturen geven zeven verschillende democratieën...


Verder uitdiepen brengt ons tot de situatie dat elke mens... elk individu ... wel op een of ander vlak een ander idee of (in)zicht heeft betreffende democratie.

Hoe klein het mogelijk verschil tussen al die ideeën ook is, het verschil is er!


Naar analogie met de verschillende regeringsvormen en partijen kunnen we dus ook zeggen dat er zoveel democratieën bestaan als er mensen bestaan.


Échte democratie bestaat dus niet want ‘democratie’ is dus enkel een ‘woord’ waarmee het uitvoerend idee van een machthebbend persoon of machthebbende groep wordt benoemd, om degenen die worden onderdrukt te ‘sussen’ met de ‘gedachte’ dat er een ‘democratie’ bestaat...