De universele kracht.


Wat, of wie is God ?

Is er te bewijzen dat er een God is ?

God is overal !

 

Bestaat paranormale kracht?

Is deze kracht te bewijzen?

Deze kracht is overal !

 

VERVANG 'GOD' DOOR 'KRACHT' EN DENK NA!


Is er een God?

    Alle culturen, sinds het begin van de mensheid hebben 'iets' aanbeden, en brengen 'offers' om goed te staan met dit 'iets'...

    De ene noemt het God, de andere noemt het Jehova, nog een andere noemt het Allah enz.

    In ieder geval...van in den beginne 'voelen' de mensen dat er 'iets' is, en... dat dit 'iets', hoe je het ook noemt of vereerd, zeer 'krachtig' is.

    Het is zò krachtig dat het stormen veroorzaakt, dat het kan scheppen en vernietigen, dat het beslist over leven en dood. Het beslist over de gang van zaken, vanaf het gedrag van het kleinste atoomdeeltje, tot het gedrag van de grootste sterren en planeten.

    Het is zoals de bijbel zegt... "GOD IS OVERAL"!

    Het is zoals het universum zegt... "DE KRACHT IS OVERAL"!


De mens heeft dit sinds zijn ontstaan 'gevoeld'.

Iets dat er niet is... kan je ook niet 'voelen'.

Het is er dus!
Er is dus een Goddelijke 'kracht'!
 

Is deze kracht te bewijzen?

Eigenlijk kan je deze kracht maar op twee manieren 'bewijzen'.

1) Je bouwt een logica op (zoiets als hierboven) om te beweren dat ze bestaat. Het opbouwen van dergelijke 'bewijsvoering' heeft tijdens de evolutie van de mensheid geleid tot de bijna ontelbare verschillende Godsdienststrekkingen en bijhorende bijbels.

De oorzaak van deze verscheidenheid ligt in het feit dat ieder individu nu eenmaal 'anders' (uniek) is, en dus ook uniek denkt...

         Hoe meer 'denkers'... hoe meer 'bijbels'!

2) Je gaat 'objectief' zoeken of deze kracht bestaat of niet.

Als er een vermoeden is dat er 'werkelijk' zo een speciale kracht bestaat... ga je zoeken aan welke wetten deze kracht gebonden is, en hoe je ze kan gebruiken.

Ik heb voor deze optie gekozen, en betreffende het 'bewijzen' van deze kracht kan ik het volgende verklaren.


'DEZE KRACHT IS NIET TE BEWIJZEN OP EEN KLASSIEKE WIJZE !' (Ga naar een labo en bewijs het.)


'DEZE KRACHT IS ALLEEN MAAR TE BEWIJZEN DOOR ZE TE 'GEBRUIKEN !' (Als je ze 100 keer probeert toe te passen en 90 keer lukt het... kan je toch niet zeggen dat ze er niet is?)


'DEZE UNIVERSELE KRACHT IS GEBONDEN AAN GEHEIMEN DIE
 ALLEEN GEOPENBAARD (MOGEN) WORDEN AAN MENSEN VAN GOEDE WIL. (Je moet leven volgens bepaalde regels om 'inzicht' te (mogen) verkrijgen)


Is deze kracht overal?

    Elk levend wezen kan ze gebruiken onder bepaalde voorwaarden en ze wordt(!) overal ter wereld gebruikt... zowel negatief als positief!

    Omdat ze negatief als positief kan gebruikt worden is het een 'neutrale' kracht die gemakkelijk te beïnvloeden is, en daarom is geheimhouding betreffende de 'gebruiksvoorwaarden' een must!

    De verleiding om deze kracht 'verkeerd' te gebruiken is gewoonweg te groot om zo maar iedereen in te wijden in het gebruik er van.

    Daarom zal ik zoveel mogelijk deze 'geheimen' verborgen houden…