Documentvervalsing


Als iemand ‘de overheid’ aanklaagt betreffende bedrog met documenten, dan staat de ‘overheid’ toe om deze documenten zodanig te vervalsen dat het bedrog ‘uitgewist’ word, en dat bewijsmateriaal ‘verdwijnt’ zodat ‘de overheid’ nooit kan aangeklaagd worden!


Hieronder vindt u een bewijs dat ook het overheidsbedrijf NMBS, niet vies is van het ‘vervalsen’ van originele documenten om bedrieglijke praktijken te verdoezelen.


Op een bepaald moment probeerde mijn NMBS-baas een nieuwe ‘klant’ te lokken. Deze klant stelde de begrijpelijke vraag om een competentiebewijs te leveren van het personeel om te garanderen dat het onderhoud wordt gedaan door goed geschoold en technisch bekwaam personeel.

Mijn baas maakte daar geen probleem van en maakte een stapel ‘competentie- attesten’ die wij verplicht moesten ondertekenen.


Een maand later vroeg ik mij af welke ‘competenties’ mijn baas daar nu had opgezet voor mijn persoon. Ik ging het document opvragen en ik bleek op dit document geen gespecialiseerd lasser te zijn, maar een ‘elektrieker’!

1) De NMBS lokte deze ‘klant’ dus met pure leugens, en als eerlijk persoon was ik razend omdat mijn handtekening onder die leugens stond ...

2) Stel dat ik een elektrocutie- ongeval zou hebben (er wordt ook met hoogspanning gewerkt), dan zou mijn baas zichzelf ‘onschuldig’ kunnen verklaren. Hij zou dan kunnen verklaren dat ik zélf getekend had dat ik ‘elektrieker’ was (en dus een valse verklaring zou hebben afgelegd betreffende mijn stielkennis), en anderzijds zou de verzekering zich om de zelfde reden kunnen ‘terugtrekken’.


Bewijs :


Omdat ik een eerlijk persoon ben en mijn leven niet wil riskeren voor een ‘baas’, wilde ik niet meewerken aan dit bedrog, én ik wilde in orde zijn voor de verzekering. Daarom eiste ik bij mijn baas een ‘correcte’ invulling van dit document.

Antwoord: “Dit zal onmiddellijk gebeuren want er zijn ook nog veel fouten gebeurd op de competentie-attesten van anderen.”


Tot vlak voor mijn mondeling ontslag moest ik echter vaststellen dat de valse inhoud bleef staan en dat mijn handtekening hier dus werd ‘misbruikt’ ten voordele van bedrog door de werkgever, en potentieel ten nadele van mezelf.


Ik was blijkbaar de enige die hiertegen durfde protesteren.

Mijn protest zorgde er voor dat het plots te heet werd onder de voeten van mijn bedriegende baas... Hij verscheurde zijn bedrog onder mijn neus, in de gedachte dat ik zou denken dat het document nu vernietigd was.

Wat hij echter niet wist is, dat ik al een kopie had opgevraagd van dit document, en dat ik deze kopie kon gebruiken als ‘bewijs’ van zijn bedrog.


In een laatste poging om mij om te kopen tot het plaatsen van handtekeningen op een stapel documenten waarmee ik niet akkoord ging, én met de vermelding dat ik dan niet zou ontslagen worden, heeft hij enkele minuten voor mijn mondeling ontslag het document vlug laten ‘aanpassen’ met de datum “Opgemaakt te Antwerpen op 25 april 2003” alhoewel het toen “11 september 2003” was!

Ik eiste daarop dat ook deze valse datum werd gecorrigeerd, en deze eis werd ingewilligd.

ZELF DE HANDTEKENINGEN WAREN ‘GEWIST’ !!!


Natuurlijk moet ik nog kunnen bewijzen dat dit om het ‘zelfde’ document gaat, maar dan met twee volledige verschillende inhouden om bedrog te ‘verdoezelen’!

Dit is eenvoudig... Lees op beide documenten rechtsboven het identificatievak!

                                                    

            ZELFDE DOCUMENT... ANDERE INHOUD! (5 maanden verschil)


Bewijs :Conclusie:

1) De NMBS-directie pleegt zonder schroom administratief bedrog met documenten.

2) Om zichzelf veilig te stellen in het geval haar bedrog moest ontdekt worden, maakt de NMBS gebruik van handtekeningen van het personeel om dit bedrog (verplicht) te onderschrijven voor waarheid!

3) De NMBS-directie reageert bij ontdekking van haar bedrog, door originele (bedrieglijke) documenten te vernietigen en te vervangen door een (proper) document alsof er geen vuiltje aan de lucht is.