Geld maakt gelukkig !


Ik moet in mezelf lachen als ik een rijk persoon hoor beweren:

“GELD MAAKT NIET GELUKKIG”1) Als de rijke persoon beweert dat geld niet gelukkig maakt…

dan is die rijke persoon ongelukkig omwille van het feit dat hij geld heeft.


2) Als de arme persoon beweert dat geld gelukkig maakt…

Dan is de arme persoon ongelukkig omwille van het feit dat hij geen geld heeft.


3) Conclusie:

Zowel de rijke als de arme persoon zijn ongelukkig, en ‘geld’ is de oorzaak van dit ongelukkig zijn!


4) Oplossing:

Als de rijke zijn geld aan de arme geeft, dan zullen ze beiden gelukkig zijn !!!


Probleem is, dat de rijke die beweert dat geld ‘ongelukkig’ maakt, de enige van de twee is, die niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing.

Dit betekent dat de bewering van de rijke, dat geld ‘niet’ gelukkig maakt, een grove leugen is!


Zet de arme en de rijke in hun blootje naast elkaar en schotel hen de keuze voor:

a) Een leven mét veel geld…

b) Een leven in armoede…

Beiden zullen ze grijpen naar een leven mét veel geld !


Hierboven is bewezen dat de bewering “Geld maakt ongelukkig”, een grove leugen is en dit leidt tot de conclusie dat geld wél gelukkig maakt dus…


“GELD MAAKT GELUKKIG !”