Het Ouiabord

Veel mensen geloven wat ze zien, als het maar goed gebracht is.

Denk aan de media.... De politiek... Goochelaars... 


Omschrijving van een ouiabord:

    Een bord met glad oppervlak... de vorm doet er eigenlijk niet toe, maar het moet wel gemakkelijk op tafel kunnen gelegd worden zodat meerdere personen tegelijkertijd de 'raadpleging' kunnen uitvoeren.

    Het bord mag zelf gemaakt worden en bevat op een zo eenvoudig mogelijk bereikbare wijze (bijvoorbeeld aan de rand van een cirkelvormig bord) alle letters van het alfabet, de cijfers 0 t/m 9 en eventueel speciale tekens en woorden (vb. ja, neen)


Gebruik:

     Om het beste effect te hebben ga je met 4 mensen rondom het bord zitten.

     In het midden van het bord staat een omgekeerd (klein) drinkglas dat gemakkelijk verschuifbaar is(vb. een jenever- glaasje).

    De omgeving wordt een beetje mysterieus gemaakt door de verlichting aan te passen en eventuele foto's te plaatsen van overleden personen, en de vier personen leggen lichtjes een wijsvinger op de bodem van het glas.

    Dan roepen ze een 'geest' op en nodigen hem uit om bij hen te komen.

    Als het meevalt, duidt het glaasje de letters J+A aan, om zijn/haar aanwezigheid te bevestigen en de sessie kan beginnen.

    Het wordt een vraag en antwoord- spel waarbij de meest persoonlijke of intieme vragen over personen en zaken niet worden gemeden en... de 'geest' geeft de antwoorden door met het glaasje de gepaste letters aan  te duiden.


Gevaar:

       Het is een heel gevaarlijk 'spelletje' !

    Het feit dat geen enkele van de rondom zittende personen individueel het glaasje in een bepaalde richting stuurt en dat er ondanks dit feit tòch leesbare en aanvaardbare antwoorden naar voor worden gebracht door 'de geest', maakt dit gedoe heel geloofwaardig.

    Aangezien er diepgaande en persoonlijk vragen worden gesteld over 'bepaalde' personen, en aangezien bij gevoelige mensen de antwoorden meestal aan de negatieve kant zijn, is dit soort spelletjes, gespeeld door 'onbevoegden' al de oorzaak geweest van veel miserie... tot oorlogen toe!
Scheidingen tussen liefdeskoppels... ruzies in families... faliekante investeringen... pesterij enz.

Goede raad:

        Je hebt hier niet met een, volgens de klassieke mening, 'geest' te maken, maar met de collectief samenwerkende 'gedachten' (of geest) van de rondom zittende en meespelende personen.

    Denken deze bijvoorbeeld aan de 'geest' van de zelfde overledene, dan zullen zij onbewust gezamenlijk het glaasje in de richting sturen van antwoorden, waarvan ze denken of willen, dat de 'overledene' zou gegeven hebben moest deze nog geleefd hebben.

Je mag zeker de antwoorden niet geloven!

Het gevaar zit hem in de poling van de antwoorden. Zijn ze positief... is er niets aan de hand. Zijn ze negatief... dan is het oppassen dat je niet in deze val trapt!

Je mag de antwoorden gewoon niet voor waarheid nemen!

Uit ervaring weten we dat negatievelingen ook negatieve antwoorden zullen krijgen.
Let dus op met 'gevoelige' personen en kinderen, en wijs hen tijdens, en na het 'spel' op de gevaren !

Indien nodig... breek het spel af!
 

Nota:

    Je kan dit zelfde spelletje bijvoorbeeld doen met een potlood of iets dergelijks dat je met vier mensen vasthoud boven het computerklavier, zodat de 'geest' via een tekstverwerker zijn antwoorden kan geven en zelf kan corrigeren!

We hebben zo eens een plezant 'effect' gevonden...

    De tv stond aan en we waren met de 'geest' op de computer bezig (met de achterkant van een potlood werden de antwoorden op het toetsenbord ingetikt). Plots werden we door het potlood naar de andere kant van onze woonkamer getrokken tot voor het TV- toestel, want het 'potlood' had daar blijkbaar een interessant onderwerp ‘gezien’ ! Het potlood wees recht naar het scherm, en het voelde aan of het de tv ‘bekeek'...

HET IS ONGELOOFLIJK MET WELK EEN KRACHT EEN ONNOZEL POTLOOD 4 MENSEN TEGELIJKERTIJD VAN HUN STOEL KAN 'TREKKEN' TOT AAN DE ANDERE KANT VAN DE KAMER!

Je kan de geest ook met knikkers laten spelen enz.


Indien je het toch zou spelen... denk dan diep na over wat er gebeurt of gebeurd is.

Was het zelfhypnose?

Hoe kan de geest van vier personen ineens zo collectief samenwerken?

Kan onze 'geest' werkelijk 'effecten' buiten ons lichaam bewerkstelligen?

Kan onze geest dan echt andere geesten beïnvloeden?

Bestaan wij uit een lichaam én een geest, en wordt ons lichaam door onze geest gevormd en bestuurt?

Is er dan toch een onbewuste kant aan onszelf?


Op een bepaald moment deden we zo’n ‘seance’ bij wijze van test.

Tijdens deze seance werden bepaalde ‘gevoelige’ vragen gesteld over een bepaald persoon en de antwoorden waren dus van negatieve aard.


De omstandigheden op dat moment waren van die aard dat de antwoorden konden ‘gecontroleerd’ worden en ik maakte van deze kans gebruik om te zien hoe ‘betrouwbaar’ deze negatieve antwoorden wel zijn. Het antwoord was zo’n goede 10 kilometer verder te vinden.


Ik liet de personen gewoon verder doen met de seance en sprong op mijn motor om de ‘feiten’ te gaan controleren op waarheid.


Al rijdende op de motor was ik reeds zo’n 5 kilometer verwijderd van de plaats van de seance, toen ik ‘voelde’ dat de seance de verkeerde kant kon opgaan aangezien de goedgelovigheid van de mensen die met dat ouiabord bezig waren…

Dit zou voor veel miserie kunnen zorgen!


Al rijdende op de motor, op vijf kilometer afstand, gaf ik op en bepaalde manier het ‘bevel’ om deze 'seance' onmiddellijk stop te zetten.

Omdat ik dit nog nooit gedaan had was ik dus nieuwsgierig of dit gelukt was en ik reed gewoon verder naar de plaats van controle.

Na de controle en dus ook de bevestiging dat de antwoorden van ‘de geest’ leugens waren, reed ik terug naar huis.


Toen ik binnen kwam kreeg ik van de aanwezigen te horen “Jij was zo’n 5 minuten vertrokken en ‘PLOTS’ werkte dat ouiabord niet meer!

Dat ik dit ogenblikkelijk heb kunnen verwezenlijken, al rijdende op een motor en op 5 kilometer afstand, is voor mij een 'bewijs', dat de geest van een mens zeer krachtig kan 'toegepast' worden!