Hun mannetjes plaatsen


Freddy Willockx heeft mij eens gezegd dat hij overal zijn mannetjes zitten heeft, en aan zijn manier van politiek voeren, kan men afleiden dat dit wel degelijk het geval moet zijn.

Ik heb ook vernomen dat hij in zijn studententijd (universiteit) reeds ‘afspraken’ had gemaakt met medestudenten om de politieke macht in België te veroveren en dat inderdaad een groot stuk van zijn toenmalige medestudenten uit de zelfde klas... In de politiek zijn terechtgekomen.


 FW zijn macht was zo groot geworden dat hij via ‘zijn mannetjes’ in de media, kon opleggen wat er in de krant en op TV mocht verschijnen en wat niet. Hij kon censureren naar believen, maar liet ook werkgevers dwingen om 'bepaalde' mensen (opposanten) te ontslaan.


Voorbeeld:


1) Op een bepaald moment werd er grafschennis gepleegd op het plaatselijke kerkhof, en natuurlijk kwamen de journalisten hierop af, zoals vliegen op een stront.

Wie kranten leest, weet uit ervaring dat er wel eens foute, of mis-begrepen informatie in kan staan, en het is aan de lezer om die informatie te geloven of niet. Indien deze informatie fout was, komt er nadien veelal een 'rechtzetting' zodat de lezers uiteindelijk (normaal gezien) de juiste informatie voorgeschoteld krijgen.


2) Een journalist had zich fout laten informeren en schreef dus betrouwende op die informatie in een artikel, dat de grafschennis zou gepleegd zijn door 'Marokkanen'.

In die tijd van VB-cultuur en rassenhaat, werd dit (begrijpelijk) door een overduidelijk rechts-denkende bevolking, voor waarheid aangenomen.


3) Maar... ''pappa Willockx" wist dat het artikel foute informatie bevatte.

Er was een rechtzetting in de maak, maar in plaats van deze rechtzetting af te wachten riep hij met veel tromgeroffel en luid geschal de gemeenteraad samen en startte hij een rechtszaak op (op kosten van de belastingbetalers natuurlijk), want volgens hem was de migrantenbevolking (zijn toenmalige beschermelingen wegens hun groot aantal mogelijke ‘stemmetjes’) hier slachtoffer geworden van een vuile daad van racisme.


- Freddy Willockx werd toen nog op handen gedragen van de Marokkaanse bevolking omdat hij in zijn zoektocht naar stemmetjes, deze migranten opvallend ‘beschermde’ ten nadele van de autochtone bevolking. Deze voorkeursbehandelingen zorgden er voor dat de Marokkanen hem op straat t.o.v. de autochtone bevolking “pappa Willockx” noemden. Dit voedde natuurlijk de ‘rechtse’ gedachten bij de autochtone bevolking…


Hoe stellig de journalist nadien ook beweerde dat hij 'foute' informatie had gekregen, hoe stelliger  ''pappa Willockx" deze journalist een racist noemde.

Het was duidelijk... ''pappa Willockx" wilde hoe dan ook nog eens in de belangstelling komen!


4) Het is geweten dat ''pappa Willockx" overal 'zijn mannetjes' heeft/had zitten, en dit op de meest strategische plaatsen. Wat niet was geweten is, dat ''pappa Willockx" een zodanig lange arm had, dat 'zijn mannetjes' op zijn bevel een door hém aangewezen personeelslid zouden ontslaan...


5) Één telefoontje van ''pappa Willockx" naar een hoofdredactie van een krant was voldoende om een journalist (of opposant) te laten ontslaan of monddood te maken. De journalist werd inderdaad onmiddellijk ontslagen, omdat ''pappa Willockx" dit telefonisch had gevraagd!


Over een dictator gesproken...


Gelukkig wordt ‘de mens’ slimmer en leven we niet meer in de middeleeuwse mentaliteit.


De gezamelijke pers + andere media, namen uit pure verontwaardiging het besluit om deze machtsgeile én mediageile persoonlijkheid zo veel mogelijk uit de media te weren.

De hoogmoedswaanzinnige burgemeester die vroeger bijna dagelijks op TV en in de kranten verscheen en die het grootste paasei... de grootste kerstboom...enz. wilde hebben, kon nu ook de grootste stommiteit op zijn rekening schrijven.


Het ontslaan van een journalist die niet tot 'zijn mannetjes' behoorde, leidde ertoe, dat hijzelf, de mediageile burgemeester, nooit meer op TV mocht komen en door alle kranten gemeden werd.

De enige mogelijkheid om nog 'in beeld' te komen was via het organiseren van ‘media-stunts’, maar ook dan werd hij zoveel mogelijk op de ‘achtergrond’ gehouden...