Krantendemocratie


Zijn kranten nog wel kranten die tot doel hebben ‘het volk’ in te lichten over feiten en waarheden die zich op de voorgrond en achter de gordijnen afspelen?

Of zijn kranten gedegradeerd tot ‘hulpmiddel’ voor de ‘meestbiedende’ machthebbers, reclamemakers en economen, om de geest van ‘het volk’ te manipuleren tot bepaald gedrag in een bepaalde richting?


Sinds 1997 heb ik in een bepaalde krant gereageerd op artikels via lezersbrieven.

Ik geef toe, een rijke fantasie te hebben en dat het voor de lezers van mijn reacties, vooral voor degenen die mij niet heel goed kennen, soms moeilijk te onderscheiden is, in welke context ik deze reacties schreef/schrijf.

Bedoelde ik het als een grappige, humoristische  reactie?

Was het een serieuze reactie of een reactie vol emotie?

Bedoelde ik een échte complottheorie of een mogelijke complottheorie?

Als ik na een tijdje mijn eigen reactie’s nog eens lees, dan moet ik soms zelf lachen en vraag ik me af... “Waar haalt hij het toch? Wat een fantast!”


Ik heb echter een extra zintuig dat gevoelig is voor machtsmisbruik en daarom trap ik nogal vlug op teentjes van machtsmisbruikers via het proberen blootleggen van hun ware bedoelingen achter de show die ze voeren.


Er was in deze ‘grootste krant van België’ de laatste jaren een duidelijke ‘economische’,  begrijpelijke evolutie bezig, die door de echte krantenlezers goed zichtbaar was.

‘Verkoop’ en ‘winstbejag’ kregen stilaan voorrang op ‘nieuwsgaring’ en ‘correcte informatie’.


Meer sensatie... spaaractie's met puntjes... gratis CD’s... gratis boekenreeksen enz...


In zekere zin werd je vaker ‘gemanipuleerd’ tot het ‘verplicht’ aankopen van de zelfde krant, wilde je de ‘voordelen’ er van niet verliezen, of om alleszins kans te kunnen maken op een ‘volledige’ reeks gratis boeken enz.


Maar alerte lezers ‘ruikten’ deze manipulatie en via hun meningsuitingen in de krant lieten ze duidelijk merken dat ze buiten deze ‘economische’ volksmanipulatie ook ‘politieke’ en andere volksmanipulatie ‘ruikten’...


De alerte krantenlezers kwamen tot ontdekking dat bij artikels foto’s ‘gemanipuleerd’(vervalst) werden om meer indruk te maken op de lezers.

Foto’s waar via grafische programma’s meer volk werd toegevoegd op evenementen waar weinig volk aanwezig was...

Foto’s van magere kindjes en graatmagere hongerlijders, een eenzaam knuffelbeertje op een hoop puin plaatsen of mensen die toneel moesten spelen om een foto aangrijpender te maken  enz.. Dit om massale geldophalingen te organiseren op bepaalde rekeningen...

Artikels met zodanig woordgebruik dat de mensen in zodanig emotionele toestanden geraken dat ze vlug hun geldbuidel gaan openen, zogezegd ‘om te delen/steunen/helpen’...


Het mogen geen boterhammen of andere hulpmiddelen zijn, neen hoor... het moet altijd en alleen *GELD* zijn dat gegeven of ‘gestort’ moet worden !?

En telkens blijk het * GELD * achteraf te verdwijnen in zakken waarvoor het niet bedoeld is!?


Het manipuleren tot storten van geld voor zogenaamde ‘goede doelen’ is big business geworden... Het is een economie op zichzelf!

Alle mogelijke redenen worden benut om het volk ‘rekeningnummers’ voor te schotelen en zelf de belastingen (politiek) steunt dit soort ‘economie’ door de kans te geven om vanaf een bepaald ‘gestort’ bedrag, dit te kunnen aftrekken van de belastingen!


Degenen die zich met dit soort volksmanipulatie bezig houden verdienen goud en manipuleren degenen die amper rond komen tot ‘geven’.

Inderdaad... Kranten en andere media verlagen zich tot het meespelen van dit spel en stellen zich ten dienste van de meestbiedende!


Critici die dit ontdekten lieten dit merken in hun lezersreacties en hielden geen blad voor de mond.

Stilletjes aan kwam er dus ook meer ‘censuur’ op dit soort ‘gevoelige’ reacties van critici, want degenen die de krant gebruiken om mensen te doen ‘geven’, en zich op die wijze persoonlijk verrijken, vrezen voor ‘winstverlies’.


De kranten hebben nu een eigen ‘democratie’ (krantendemocratie) ontwikkeld met een eigen grondwet.

1) Volksmanipulatie ten dienste van de meestbiedende is toegestaan.

2) Verkoop(winst) voor de krant, heeft de hoogste prioriteit.

3) Waarheid mag indien gewenst ‘vervormd’ worden.

4) ‘Gevoelige’ kritiek moet weg gecensureerd worden.

5) Hou het volk ‘dom’.


Als er verkiezingen in aantocht waren, werd mijn account bij die krant ‘geblokkeerd’. Waarschijnlijk omdat mijn soort kritiek nogal ‘gevoelig’ was t.o.v. voor mediareclame meest betalende politici of hun partij.


Op mijn vraag waarom kreeg ik o.a. het volgende antwoord:

Het feit dat ook andere lezers over uw vele reacties klagen, valt ons natuurlijk ook op.”


Na meer dan tien jaar lezersbrieven wordt ik plots weg gecensureerd op aanvraag van ‘andere lezers’? En dit vlak voor de verkiezingen?

Wie zijn degenen die de redactie van de ‘grootste krant van België’ kunnen dwingen tot het onderdrukken van de vrije meningsuiting?

Bepaalde politici?... de ‘loge’ vrienden?... bepaalde partijen?


In ieder geval is die plotse ‘blokkering’ een door ‘derden’ opgelegde censuur die toegepast wordt aan een krantenredactie die hiermee ‘bewust’ het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting met de voeten treedt door mensen, afhankelijk van de wil van ‘derden’, te discrimineren, afhankelijk van hun mening!


Het gekke is, dat ik wel nog mijn mening ‘onherkenbaar’ kon uiten onder een ‘valse’ naam (nicknaam).

Het ‘verplichten’ tot het dragen van een valse naam, roept natuurlijk de vraag op of die krant voorkeur geeft aan het geven van ‘valse’ informatie naar ‘het volk’ toe... of… gaf die krant toe aan corruptie door ‘gericht bepaalde personen hun mening te blokkeren’?


Aangezien ik, na meer dan tien jaar lezersreacties  niet meer onder eigen naam mag reageren,  heb ik geen respect meer voor dit soort ‘redactie’! Die krant is wel ‘plezant’ om te lezen, maar spijtig genoeg ‘gestuurd’ door de meestbiedende.


Dit noem ik ‘krantendemocratie’ !


PS:  Dat dit soort ‘banning’ en ‘onderdrukking van vrije meningsuiting’ gebeurt ook op fora die gemodereerd worden door moderators/leden van politieke partijen enz., is begrijpelijk, maar niet van ‘De grootste krant van België’.


Intussen mag ik alweer een tijdje onder eigen naam reageren, maar ik moet wel opletten over welk onderwerp ik reageer en het is ook afhankelijk van welke moderator de reacties controleert.


Zo worden mijn reacties weg gecensureerd als deze kritiek inhouden op:

- Godsdiensten (vooral de islam), en al wat met deze godsdiensten te maken heeft.

- Bepaalde politici of hun partij, die aandelen hebben in het mediagebeuren.

Misbruiken en criminaliteiten, gepleegd in overheidsbedrijven en diensten. (NMBS, Belgacom).

Ervaringen betreffende misbruiken in invloedrijke bedrijven.

Verkiezingen en de volksmanipulatie daarrond.


Zo worden mijn reacties opvallend weg gecensureerd afhankelijk van ‘wie’ moderator speelt op het forum van die krant.

Blijkbaar zit daar soms een moderator die zich laat sturen door politieke, en godsdienstige beïnvloeding, of die zoals in de volksmond gezegd wordt ‘iets heeft tegen mij’.

Vooral tijdens weekends, verlofperiodes, feestdagen, enz. Als de normale (neutrale) moderators niet werken en moeten vervangen worden, worden mijn reacties stelselmatig geweigerd, en er zelf tussenuit gewist áls er eentje om een of andere reden toch gepubliceerd werd. Misschien is deze ‘moderator’ een loge-lid?


Spijtig want ik hou nog steeds van die krant, en moet met lede ogen ook hier de achteruitgang van persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, moraal en mentaliteit aanschouwen...