Machtsmisbruik


Machtsmisbruik zit net zoals bij het ‘gelukkig zijn’ tussen de oortjes, zowel bij de machtsmisbruiker als bij de misbruikte!


In feite is ieder mens gelijk, en de ‘officiële’ wetten bevestigen dit. Evenveel (mensen)rechten... evenveel plichten... gelijke behandeling op alle gebied... er mag geen discriminatie zijn enz.


Wie zondigt tegen deze wetten is strafbaar, doch, zijn het juist degenen die deze wetten maken die er tegen zondigen én er ‘niet’ voor gestraft worden!


Als de ‘wetten’  de gelijkheid van de mensen ‘beschermt’  en ‘garandeert’, is iedereen sowieso ‘onschendbaar’ en ‘beschermd’.

Waarom mogen machtsmisbruikers zichzelf dan een apart statuut van ‘onschendbaarheid’ aanmeten en zich ongestraft ‘boven’ de wet stellen?

Omdat ze zichzelf wat méér voelen dan een ander (hoogmoedigheid) ?

Volgens de wet is iemand die zichzelf ‘boven’ de wet stelt... strafbaar..., en dit geldt zowel voor hoogmoedige psychopaten als voor criminelen!


Of men nu minister, president, koning, maffiabaas, dokter, lasser of dopper is... Iedereen heeft wettelijk gezien evenveel ‘macht’. Het enige verschil tussen al die titels is, dat de ene vanwege zijn/haar ‘job’ meer verantwoordelijkheden heeft dan de andere.

Het hebben van meer verantwoordelijkheden wil echter niet zeggen dat men meer ‘macht’ heeft over andere mensen, maar dat men meer ‘verantwoordelijkheden’ draagt op een bepaald gebied.


Vragen staat vrij natuurlijk, en net zoals iedereen kan iemand met veel ‘verantwoordelijkheid’ vragen  aan de anderen om ‘respect’ te hebben voor hem/haar… (vragen!).

Degenen waaraan dit gevraagd word, is echter volledig vrij om dit respect te tonen of niet!

Men mag geen respect van anderen ‘eisen’, en zeker niet onder ‘dwang’, want dàt noemt ‘machtsmisbruik!


Het hangt af van de denkkracht(intelligentie) van elk individu, hoe dit individu reageert.

Hoe zwakker de denkkracht, hoe meer knievallen, bewondering, verafgoding, aanbidding, onderkruiperij, verraad enz. ten voordele van de machtsmisbruiker.


Dit soort onintelligente reacties ‘kweekt’ echter een groeiend machtsgevoel bij degenen die ‘respect’ eisen (onder dwang).

Meer dwang en meer slaafsheid zijn het gevolg!

Meer armoede en miserie voor de ene, en meer rijkdom en plezier voor de andere zijn het gevolg!


Intelligente individuen reageren ‘intelligent’!

Zij gaan niet zonder reden zomaar in op de vraag voor ‘respect’, maar zeggen “RESPECT MOET JE VERDIENEN”!

En... ze geven enkel respect aan degenen die het verdienen.

Intelligente mensen zeggen “machtsmisbruikers verdienen géén respect, maar ‘straf’!”.


Een machtsmisbruiker die er ‘alleen’ voor staat kan zijn/haar ‘hoogmoedswaanzin en onschendbaarheid’ niet, of nauwelijks waarmaken en is hiervoor genoodzaakt om een ‘gelijkgezinde’ vriendenkring op te bouwen, want ‘samen’ staan ze sterk.

Omdat machtsmisbruikers uit egoïstische overweging zo veel mogelijk de ‘beste’ posities willen innemen om macht te kunnen misbruiken, is het logisch dat de ‘vriendenkringen’ van machtsmisbruikers meestal bestaan uit directeurs, ambtenaren, politici, werkgevers, maffiosi, politiebonzen, advocaten, rechters, procureurs enz.


Gezien de aard van dit soort ‘vriendenkringen’ kan een machtsmisbruiker dus ‘ongestraft’ zijn/haar ding blijven doen en blijven zijn/haar slachtoffers zo goed als in de kou staan na het indienen van een klacht wegens machtsmisbruik.


De enige manier om machtsmisbruikers te ‘straffen’ is in feite het openbaar maken van de feiten van machtsmisbruik die ze gepleegd hebben, zodat iedereen ter wereld te weten komt welk een laaghartige hypocrieten die meneer of madam met dat mooie kostuum in feite zijn.

De enige manier om machtsmisbruik ‘effectief’ aan te klagen is met ‘bewijzen’, liefst zwart op wit en gehandtekend door de machtsmisbruiker(s) zelf!

Maar ‘bewijzen’ voor machtsmisbruik zijn heel moeilijk te vinden...


Op deze website vindt u zo’n ontegensprekelijke bewijzen van machtsmisbruik.

- Bewijzen van machtsmisbruik die door rechters als ‘normaal’ werden beschouwd...

- Door machtsmisbruikers vervalste  documenten die door rechters ‘normaal’ werden beschouwd...