MAGIE


WITTE MAGIE... ZWARTE MAGIE

   

 Al die tovenaars, verspreid over de hele wereldbol... die moeten toch 'iets' uitspoken? Waarom hebben de (onwetende) mensen zo een schrik voor de ene soort tovenaars en waarom prijzen zij de andere soort (die in de minderheid is)?

   

Hier komt weeral de wet van de 'tegengestelden' bovendrijven! Net zoals er 'zwarte' magie bestaat, is er dus 'witte' magie!

Zwarte magie is het toepassen van de 'universele kracht' voor 'slechte' doeleinden.

Witte magie is het toepassen van de 'universele kracht' voor 'goede' doeleinden.

   

In onze moderne leefwereld vallen de tovenaars niet meer op, maar ze zijn er.

In tegenstelling tot de tovenaars in de oerwouden, die staan te zwaaien met allerlei bijltjes, messen en symbolen en daarbij rare klanken en danspasjes ten toon stellen... gaan ‘ze’ moderner en geraffineerder te werk.


De moderne zwarte magiërs maken overvloedig gebruik van 'manipulatiekracht'. Ze verwerven op allerlei manieren 'machtsposities', want ze beseffen dat ze vanuit 'machtsposities' méér kunnen manipuleren ten voordele van zichzelf en ze beseffen dat de ‘schrik’ van de 'onwetenden' (gewone gemakkelijk te manipuleren mensen), voor ‘hen’, evenredig stijgt met het machtsniveau dat ‘ze’ bekleden in de maatschappij.

   

De witte magiërs vallen praktisch niet op, maar ze fungeren als tegengewicht, van beneden uit. Deze mensen houden zich bezig met 'positieve' manipulatie. Ze doen goede werken, geven goede voorbeelden en 'beschermen' de onwetende slachtoffers van zwarte magiërs zoveel ze kunnen.


Omdat er in deze tijden steeds meer materialistisch ingestelde mensen zijn, en omdat witte magie weinig of niets opbrengt op materieel vlak, is het dus te begrijpen dat de witte magiërs sterk in de minderheid zijn. Daarom moet de kracht van die weinige witte magiërs, veel krachtiger zijn om een tegenwicht te kunnen vormen, en...dat is ook zo! De wet van ‘tegengestelden’ streeft immer naar evenwicht!
 

    Witte magiërs worden gevormd door lering en ervaring en moeten voldoen aan een bepaalde morele instelling, willen zij de 'krachten' leren kennen en gebruiken.


Één van de hoofdopdrachten van de witte magiërs is het bewaren en beschermen van het geheim van de 'krachten' (en hoe ze moeten gebruikt worden) !