Mijn evolutie van zaadcel tot oude zagevent.


           
Mijn evolutie.

De mens...

Net zoals de andere mensen niet perfect, heb ik ook mijn gebreken en negatieve kanten...

Net zoals de andere mensen heb ik ook positieve kanten...


          Vanaf het moment dat men ‘gemaakt’ wordt tot het moment dat men sterft, evolueert men als mens. Deze waarheid geldt zowel voor lichaam als voor geest.


Een positieve levenscyclus bestaat:

1) Uit het leren begrijpen en aanvaarden, dat elk mens een genetische ‘basis’ heeft mee gekregen die men niet kan verwijderen, omzeilen, of ontkennen.

2) Uit het begrijpen dat we buiten het genetisch, laat ons stellen het niet te wijzigen ingebrand(rom)-karakter, we ook over een wijzigbaar, manipuleerbaar(ram)-karakter beschikken, waarmee we zélf heel ons leven een richting kunnen geven.

Dit ‘richting’ geven geschiedt continu en wordt gestuurd door twee soorten beïnvloeding. Externe invloeden en interne invloeden, die we gerust onze ‘manipulatoren’ mogen noemen.


‘externe invloeden’

Het gezin waarin we opgroeien...

De levenslessen die we meekrijgen van ouders, leerkrachten, leiding in jeugdbewegingen...

De boeken die we lezen...

Onze vriendenkringen...

Politiek...

Werkgevers en collegae...


‘Interne invloed’

Dit is de belangrijkste manipulator!

Deze invloed is deze die we zélf bewerkstelligen en deze gebeurt zoals men zegt, enkel ‘tussen de oortjes’.

Het is de kracht van onze geest die bepaald hoe we tegen de dingen opkijken.

Het is dankzij de eigen denkkracht, dat bepaald wordt of we gelukkig zijn in het leven of niet.


Onderstaande foto- reeks geeft een klein beetje inzicht betreffende de externe invloeden die mijn leven gemanipuleerd hebben (of probeerden te manipuleren).

In de bijschriften kan men tussen de regels door lezen hoe ik via de interne invloed (tussen mijn oortjes) mijn eigen leven bijstuur in de richting van ‘positief denken’ en ‘gelukkig denken’.


Zelfkennis is een belangrijke deugd die tot ‘geluk’ kan leiden.