Welke ‘opleidingen’ heb ik gehad?

Men is nooit te oud om te leren, en het spreekt voor zichzelf, dat ik net zoals iedereen dus een aantal opleidingen heb genoten...

Mijn levenservaring heeft mij geleerd dat er ‘nuttige’ en ‘nutteloze’ opleidingen bestaan.

Er zijn ‘nuttige’ opleidingen waar je géén diploma of getuigschrift voor krijgt, en er zijn ‘nutteloze’ opleidingen waarna ‘ze’ je met veel poeha een ‘diploma’ of ‘getuigschrift’ overhandigen… klik op de bewijsjes hieronder.Lagere school

Tijdens deze periode heb ik enkele jaren ‘solfège’ (notenleer) gevolgd. Mijn instrument in de muziekschool was de ‘viool’, maar eerlijk gezegd lag dit instrument mij niet zozeer en was ik blij dat ik er mee mocht stoppen.

Mijn lievelingsinstrument  was de ‘blokfluit’ en in het zangkoor was ik sopraan.

Aangezien de Christelijke opvoeding/scholing was het onoverkomelijk dat ik ook ‘misdienaar’ moest zijn in de hoofdkerk en bij de nonnetjes in het klooster.


Vakschool

Aangezien ik geen ‘theoreticus’ ben maar ‘practicus’, ging ik naar de vakschool waar ik ‘mechanica’ (metaalbewerking) volgde. Vanwege mijn zangtalent werd ik daar vanaf de eerste dag ook ingelijfd in het ‘koor’.

Het misdienaarschap bleef, weliswaar minder actief dan in de lagere school, maar de roeping tot het priesterschap en de missionarisdrang werden groter...


Daarna ging ik werken...


Tijdens mijn levensloop heb ik vele hobby’s gehad en verschillende muziekinstrumenten bespeeld/geprobeerd, maar de enige hobby die mij bleef boeien was mijn computer-hobby.


Kort overzicht


1956 -> 1962 Lager Onderwijs   Sint-Rochus, Sint-Niklaas.

1962 -> 1963 Voortgezet Lager Onderwijs  Sint-Rochus, Sint-Niklaas.

1963 -> 1967 Secundair Lager Beroeps (metaal) V.T.S. , Sint-Niklaas.

1978 -> 1980 Computer- programmatie  Comp. Academie (schriftelijk).

1986 -> 1988 Automatisering    VDAB Vilvoorde.

1994 -> 1995 Foto- en buislassen   VDAB Sint-Niklaas.


Behaalde getuigschriften.


01) Lagere Studiën. (St-Rochus 22/06/1963)

02) A4 Mechanica (onderscheiding). (VTS 25/06/1967)

03) Opleiding elektrisch lassen. (VDAB Boelwerf 31/10/1968)

04) Programmeur SERA / COBOL / CODE E. (Zelfstudie 18/07/1980)

05) Fotolasser. (Boelwerf 09/07/1985)

06) Kwaliteitsattest categorie 1A lassen (Boelwerf 03/10/1986)

07) Robotica / programmeren ASEA-robot / programmeren ESAB las-robot (VDAB 09/01/1987)

08) Off-line programmatie industriële robot IBM (VDAB 10/06/1987)

09) Gevorderde off-line programmatie IBM SCARA-robot (VDAB 14/08/1987)

10) P.L.C. Demystificatie/programmering algemeen (VDAB 28/09/1987)

11) Off-line programmeren van een PUMA-robot (VDAB 16/10/1987)

12) Programmeren SIEMENS-PLC, verschillende type’s + toepassingen (VDAB 29/10/1987)

13) Vermogenpneum. druk- tijd- en snelh.-regeling enz. (VDAB 10/06/1988)

14) Integratie van een material handling cel. (projectleiding enz.) (VDAB 10/06/1988)

15) Economisch verspanen + initialisatie C.N.C.  (VDAB 08/09/1988)

16) Instellen+bedienen CNC-draaibank FAPT/ISO + variabelen (VDAB 25/11/1988)

17) Foto-lassen (stuiken,buizen, doorlassen met TIG) (VDAB 21/04/1995)

18) Gekwalificeerd lasser volgens EN 287  (VDAB 05/05/1995)

19) Foto-lassen H-L045 buis 6” electrode.  (APRAGAZ 30/05/1995)

20) Foto-lassen H-L045 buis 6” TIG (doorl) + electr. (APRAGAZ 30/05/1995)

21) SGS (velenging cerificaten fotolassen) (SGS 18/02/1996)

22) Industrieel hulpverlener (NMBS 17/01/2000)

23) Opleiding manueel gutsen (NMBS 10/06/2003)

24) Opleiding gassmeltlassen (NMBS 10/06/2003)


Vanaf het moment dat ik ging werken heb ik dus nog een aantal ‘opleidingen’ gevolgd, maar:

-  hoe goed ik ook ‘geslaagd’ was…

- hoe ‘positief’ de commentaar van de ‘instructeurs’ ook was…

- hoe mooi het verkregen ‘getuigschrift’ of ‘attest’ er ook uit ziet…


Voor mijn persoonlijke carrière als ‘arbeider’ brachten de opleidingen bij de ‘overheidsbedrijven’ zoals de VDAB en de NMBS in feite uiteindelijk niets op!


Laat ons zeggen dat dit ‘schijn’- opleidingen waren met als enig voordeel dat mijn werkgevers nadien konden staan zwaaien met die attesten van bekwaamheid om klanten te lokken en veel centjes te verdienen op kap van mijn ‘bekwaamheid’.


Het was mijn droom om van mijn hobby mijn werk te maken, maar hoe goed ik ook overweg kon met computers, robots, plc enz…

Als ervaren stielman (lasser) moest ik echter blijven werken aan de laagste lonen.

Eens een goed lasser, altijd lasser is de leuze van de werkgevers en achter de gordijnen ook de leuze van ‘de overheid’.


Conclusie:

De ‘overheid’ speelt het economisch spel mee op kap van de goedgelovige en gewillige werkmens, door de werkgevers te voorzien van zo goed als ‘gratis’ opgeleid, goedkoop personeel.

Hoe meer van die ‘opleidingen’, hoe meer ‘gratis’ stagairs ’ze’ aan de werkgevers bezorgen.

Hoe beter de ‘gratis’ stagair het doet (gewillig voor zwartwerk, seksueel misbruik enz.), hoe mooiere en meer motiverende ‘beloften’ voor een toekomstig ‘vast contract’ enz. hij/zij krijgt van de werkgever en hoe meer keren de ‘gratis’ stage verlengd wordt!

Als de ‘gratis’ stagair na een tijdje misbruik dit ‘systeem’ door heeft en begint te protesteren, eindigt de ‘gratis’ stage wegens ‘niet geschikt’, en kan de uitgebuite ‘rebel’ gaan doppen! Waarna de RVA een nieuwe reeks ‘gratis’ stagiars tegen de muur plaatst waar de werkgevers uit kunnen gaan kiezen! Het is gewoon een soort ‘slavenhandel’ georganiseerd door ‘de overheid’.


Telkens als je als ervaren stielman ergens (interim of voor een contractor- firma/koppelbaas) gaat werken moet je beginnen aan het minimumloon en hoe ouder je wordt, hoe meer het opvalt dat het tientallen jaren jonger en vast personeel dat minder vakkennis heeft, wel hogere lonen en vergoedingen en daarbovenop voordelen in natura krijgt, terwijl jij de problemen moet oplossen die deze beter betaalde jongeren niet willen of kunnen oplossen!


Soms zijn de ‘opleidingen’ van die aard dat ze ‘levensgevaarlijke’ getuigschriften afleveren.

Ik denk hier aan de opleiding bij de NMBS voor ‘industrieel helper’… EHBO op de werkvloer.

Het onverantwoorde gedrag t.o.v.  de ‘patiënten’, van mensen die zo een getuigschrift kregen na een paar lesjes van een uurtje, dat ze soms letterlijk slapend doorbrachten deed mijn wenkbrauwen fronsen, maar ja… de NMBS moest x-aantal ‘getuigschriften’ kunnen voorleggen hé!


Enfin…

Ik heb veel opleidingen gevolgd en veel getuigschriften behaald en was een uitstekend stielman, maar hoe ik ook mijn best deed als ‘werkmens’ om hogerop te komen en hoe ik ook mijn best deed om een job te verkrijgen waarvoor ik geschikt was en die ik liever wou doen, ben ik begonnen als lasser en ben ik heel mijn carrière lasser moeten blijven!

De enigen die ‘profiteerden’ van mijn ‘opleidingen’ waren werkgever en ‘overheid’, en alleen van eerlijk en goed werken, kan je in dit land nooit rijk worden!bewijsje1 bewijsje2 bewijsje3 bewijsje4 bewijsje5 bewijsje6 bewijsje7 bewijsje8 bewijsje9 bewijsje10 bewijsje11 bewijsje12 bewijsje13 bewijsje15 bewijsje17 bewijsje19 bewijsje21 bewijsje23 bewijsje25 bewijsje26 bewijsje14 bewijsje16 bewijsje18 bewijsje20 bewijsje22 bewijsje24