Onwettig ontslaan


De ‘overheid’ die ‘getrouwheid’ zweert aan de grondwet ‘gedoogd’ dat bedrijven ‘willekeurig’ personeel ontslaan, zowel met leugens op het C4-document als via het gebruik van redenen die radicaal indruisen tégen de grondwet.


Bewijs maar eens een ‘leugen’ op je C4.

Het is immers een feit dat dergelijke leugens door de overheid ‘getolereerd’ worden en dat menig onschuldig slachtoffer van dit soort leugens ‘financieel gestraft’ word (wegens zwaarwichtig ontslag) in plaats van de leugenaar zélf!

In dit eerste voorbeeld hoort u het moment dat ik mijn ontslag kreeg bij de NMBS, en dit is dus  ontegensprekelijk de échte reden van ontslag!

De échte ontslagreden was dat ik niet toegaf aan de afpersing van handtekeningen door de NMBS.

“GIJ GAAT NIET TEKENEN EN GIJ KRIJGT VAN MIJ ONMIDDELLIJK UW ONTSLAG ON-MI-DE-LIJK!... EN DENK NIET DAT HET NIET MOGELIJK IS... IK HEB ER OP VOORBEREID!”...


Bewijs :

Wat kwam er op mijn C4 te staan?

“Gebrek  aan beroepsernst, waardoor hij de veiligheid van zichzelf en derden in gevaar brengt.”Bewijs :


DE LEUGEN ONTKRACHT !

Maar toch aanvaard door de arbeidsrechtbank want een originele geluidsopname, gemaakt door een slachtoffer heeft geen bewijskracht zeggen ‘ze’...

Waarom hebben ‘opnames’ via camera’s enz.  die door werkgevers worden genomen, wél bewijskracht en opnames die door werknemers worden genomen niet... ondanks de grondwettige garantie op ‘gelijke rechten’?


Tja... De grondwet ‘garandeert’ dan ook het recht op een menswaardige ‘vrije meningsuiting’ hé?

Behalve het feit dat door de privé bedrijven de grondwet met de voeten wordt getreden blijkt dit ‘met de voeten treden’ in overheidsbedrijven een gouden regel te zijn.

Er werd mij ‘gezegd’ dat ik afstand had gedaan van mijn grondwettelijk recht op vrije meningsuiting door het ondertekenen van mijn arbeidscontract bij de NMBS...

Het is zelf ongelooflijk dat een overheidsbedrijf in ‘het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting’ een reden zoekt om mensen te kunnen ontslaan!!!

Ik ben nogal kritisch ingesteld wat betreft machtsmisbruik enz. en in 1997 ben ik begonnen om via HLN mijn mening te uiten in de rubrieken die hiervoor beschikbaar werden gesteld aan de lezers van HLN.

Ik gaf mijn mening over elk artikel dat mij aansprak, en vooral over leugens en machtsmisbruik, zowel door politici, werkgevers, handelaars enz.

Maar... Vanaf het moment dat ik bij de NMBS was aangenomen was het mij blijkbaar ‘verboden’ om nog enige kritiek te uiten op artikels betreffende de NMBS...

De NMBS bracht zelf enkele van mijn ‘grondwettelijke vrije meningen’ voor de arbeidsrechtbank als redenen om mij te kunnen ontslaan!?


Het bewijs : (een deel uit de conclusies van de NMBS, om mijn ontslag te kunnen wettigen).

Wat opvalt is dat de als ‘ontslagreden’ aangehaalde reactie in de krant,  er een was van toen ik al lang ontslagen was, en en niet meer bij de NMBS werkte!?


De rode tekst heb ik toegevoegd om iets meer duidelijkheid te geven.

De zwarte tekst is het uit de NMBS-conclusies (arbeidsrechtbank) gekopieerde deel.


Bewijs :Het is dus duidelijk dat de rechtbank werkgevers toestaat hun eigen wetten te maken en hierbij de Belgische ‘gegarandeerde’ grondwettelijke rechten van een personeelslid te mogen negeren/afschaffen.

Dit is notabene een feit dat plaatsgrijpt in een ‘overheidsbedrijf’ dat gecontroleerd wordt door de zelfde overheid die de Belgische grondwet maakt en die er op toeziet dat de grondwettelijke garanties worden  nageleefd!