Pesten en stalken


Eigenlijk is er geen verschil tussen 'pesten' en 'stalken'!

- 'Stalking' is meestal één persoon die iemand pest.

- 'Pesten' is een groep personen die iemand pest.

 

 Pesters leven bij wijze van spreken in 'crimineel' verband. Criminelen verenigen zich meestal in bendes die georganiseerd en geleid worden door een soort peetvader. Bij pesterijen ziet men het zelfde stramien, maar met dit verschil dat de organisator en leider van de pesters veel manipulatiever met zijn bendeleden omspringt.

    De leider van een groepje pesters is een manipulator die zijn eigen omgeving heeft gecreëerd en zich in deze privé omgeving goed in zijn vel voelt zolang hij de boel kan controleren en zolang degenen die hij wil controleren zich neerleggen bij zijn wensen.

    Indien er echter iemand migreert in deze omgeving die zich niet laat manipuleren (zich dus niets aantrekt van de 'regels' van de bendeleider), dan voelt de 'leider' de schrik om zijn hart, want de kans bestaat dat hij door die 'indringer' van zijn troon wordt gestoten.

    Eén van de hoofdoorzaken voor het starten van een pestcampagne is jaloezie op het succes van iemand anders.

    De 'leider' zal nu die 'indringer' uit zijn omgeving trachten te krijgen, maar omdat hij weet dat hij hiervoor praktijken gaat toepassen die strafbaar zijn, zal hij deze taken aan manipuleerbare mensen uit zijn omgeving opdragen, zodat hij zelf steeds buiten schot blijft.

    Omdat deze 'hoofdpester' een goed manipulator is zal hij vlug 'zijn' bende samenstellen uit mensen die niet slim genoeg zijn om te snappen dat zij door hem worden 'gestuurd'. Hij zal ze lokken met mooie woorden en geschenkjes tot hij ze volledig in zijn macht heeft, om ze daarna te klasseren volgens hun 'beschikbaarheid'.

    De voor een hoofdpester best te recruteren 'onderdanen' zijn over het algemeen materialisten, profiteurs, druggebruikers, bazenneukers en luilakken.

    Na 'recrutering' hoeft de hoofdpester bij deze mensen slechts iets in te fluisteren om pest- actie tegen zijn slachtoffer uit te lokken en intussen zorgt hij voor goede relaties met de hogere niveaus (Ook weeral via mooie woorden en geschenkjes). Op de werkvloer zijn dit de bazen. Als hij deze kan 'manipuleren'... zullen ze aan zijn kant staan als het slachtoffer gaat klagen, redeneert hij.

    Dergelijke tactieken zijn het beste bewijs dat een hoofdpester een gevaarlijke manipulator is, die met voorbedachtheid tewerk gaat. Dit in tegenstelling tot zijn 'knechten' die zijn wensen uitvoeren zonder hierbij na te denken, want iemand die nadenkt is gevaarlijk... althans voor een manipulator.

    Indien het 'slachtoffer' zich niet 'gepast' verzet leeft de hoofdpester in een overwinningsroes en laat hij aan zijn onnadenkende knechten duidelijk merken wie de 'baas' is.

   

Gepast reageren als je gepest wordt is moeilijk, maar met een beetje mensenkennis, ervaring, en eventueel begeleiding is dit goed te doen.

1) Je moet de situatie zo objectief mogelijk inschatten en bij jezelf naar de reden zoeken die het pestgedrag uitlokt. Heb je een zichtbare handicap? Ben je intelligent? Heb je succes bij de baas? Zijn er bepaalde dingen in je gedrag die 'opvallen'? Heb je een 'blanco' strafregister'? Kan je iets beter dan de andere? Heb je meer mogelijkheden? Ben je van vreemde afkomst? enz. Bekijk vooral je 'positieve' kanten, want 'jaloezie' is één van de hoofdoorzaken van pestgedrag!

2)  Je onderzoekt de omgeving en 'filtert' er de pesters uit.

3)  Nu hoef je alleen nog maar hun gedrag in het oog te houden, en je zal zien dat ze regelmatig samen komen. Als je het groepje goed bestudeerd zal je er de hoofdpester zo kunnen uitvissen. Het is de meest centrale persoon met de grootste bek, en je zal zien hoe hij de anderen om zijn vinger wind met mooie praatjes, geschenkjes en machtsvertoon.

4) Je zal ook zien hoe zijn 'organisatie' je meer ruimere omgeving zal proberen betrekken in de pesterij via allerlei leugenachtige en lasterlijke opmaak, en dit is het grootste gevaar... Je moet hier tegen 'slim' reageren door aan je ruime omgeving duidelijk te laten merken dat je eigenlijk géén slechterik bent. Dit kan alleen maar door jezelf te blijven en door met je ruime omgeving over het gepest te 'praten'.

5) Als het pestgedrag zodanig evolueert dat uw eigendom of materiaal beschadigd worden of dat u fysiek bedreigd wordt is de tijd gekomen dat u klacht indient tegen de pesters (bij de bedrijfsleiding).

6) Indien de hoofdpester zijn gemanipuleer heeft gewerkt bij de hogere niveaus kan u voor de situatie komen te staan dat u zelf door deze hogere niveaus wordt aangewezen als de oorzaak van de pesterij, en dat deze hogere niveaus de pesterij gewoon behandelen met de mantel der liefde, of in vele gevallen met plezier mee pesten. Als u dit ondervindt, en u wordt nog steeds fysiek bedreigt, dan is er maar één uitweg meer, en dat is een klacht indienen bij de politie of de rechtbank!