Politici en banken

Waarom moeten wij al onze centjes 'verplicht' op de bankrekening zetten?

 

Om deze vraag te beantwoorden en in complottheorie te brengen moeten we onze ogen eens GOED openen en achter die gordijnen proberen kijken.
Worden die gordijnen niet geopend... dan moeten we er achter kijken met ons 'verstand'...
 

Wat stellen we vast.

 

1) Decennia geleden zijn ‘ze’ begonnen met het maken van de zogenaamde 'schuldenberg' die nu gigantisch is en blijft groeien.
Hoe meer regeringen er bij komen... hoe groter het potverteren en hoe sterker deze schuldenberg en de daarmee gepaard gaande af te betalen interesten groeien.
  

2) Ook decennia geleden zijn 'ze' begonnen om de 'gewone' mensen te gaan verplichten om het loon, pensioen, spaargeld enz. op de 'banken' te deponeren, en via allerlei manipulatietechnieken werd stilletjesaan deze 'verplichting- druk' hoger.

De mensen wordt op het gevaar gewezen dat het thuis bewaren van centjes in een kous onveilig is, en overvallers aantrekt.

In een complottheorie zou het in elkaar knutselen van een schrikbewind met enkele dodelijke slachtoffers van overvallen dus mogelijk zijn.

 

De bende van Nijvel... enkele oudjes die overvallen worden... eens een geldtransport of een Postgebouw overvallen enz., kunnen wel eens bewust gecreëerd zijn door geheime 'acties', want veel van deze dossiers zijn ofwel niet behandeld, ofwel uitgesteld tot ze niet meer konden behandeld worden, ofwel gewoon opzij gelegd met het stempel 'onopgelost'.

 

3) Het groeiende onveiligheidsgevoel dat zo bij de mensen 'gekweekt' werd heeft zodanig succes, dat we op dit ogenblik in feite géén centjes meer in huis hebben, maar dat ze allemaal op een rekening in de bank staan.

 

4) In realiteit zit er in onze portemonnee alleen maar een beetje kleingeld, en een bankkaart waarmee we 'ons' geld op de bank kunnen afhalen of 'kopen'... INDIEN DE BANK DIT TOELAAT NATUURLIJK!

 

Conclusie 1 :

Tegelijkertijd met het starten van een schuldenberg zijn ‘ze’ gestart met ons te 'verplichten' onze centjes op de 'bank' te zetten!

 

 

WAT ZOU HIER KUNNEN ACHTER ZITTEN?

 

‘Ze’ slaan ons regelmatig om de oren met het door 'hen' uitgevonden feit dat elke Belg geboren wordt, met een schuld van x- miljoen boven zijn/haar hoofd ?!

Conclusie 2 :

De regering maakt een grote schuldenberg in onze naam, maar zonder onze toelating, en verdeeld deze schuld netjes over de onschuldige burgers en hun geboren onschuldige kindjes.
Hoe méér kindjes... hoe meer schuld ze kunnen maken, en hoe meer bevriende politici ontstaan om mee te potverteren.
Vandaar dat dit bijna kleinste land ter wereld op de bijna hoogste plaats staat qua overbevolking (en corruptie)!
 

SCHULDEN MOETEN OP EEN KEERTJE BETAALT WORDEN!

 

Het is al enkele malen voorgevallen dat een ganse bevolking onder een bepaald regime plots al de spaarcentjes kwijt is door een of andere verkeerde 'belegging' van hun regering.

Wie durft beweren dat ‘ze’ hier in België niet met dergelijk scenario in het achterhoofd zitten?

Stel dat ons land plots:

1) ofwel splijt in twee onafhankelijke delen... Vlaanderen en Wallonië.

2) ofwel gewoon 'barst' en een stuk komt bij Nederland en het andere bij Frankrijk.

3) ofwel gaat de nationale bank (slim) failliet.

 

Dan zullen de schuldeisers van de schuldenberg eerst beslag mogen leggen op de eigendommen van het failliete België.

 

Allemaal dingen die gezien de huidige politieke evolutie kunnen gebeuren.

Bekijk de huidige druk die gezet wordt op de kleine spaarders om eventueel buitenlandse beleggingen op Belgische banken te deponeren op straffe van grandioze boetes...

Bekijk het witwas- systeem dat onze regering op poten heeft gezet om zwart geld te legaliseren...

Als er op korte termijn maar zoveel mogelijk geld op de Belgische banken wordt gezet !


Vermits de politici die de schulden gemaakt hebben, deze via 'wetten' verdeeld hebben over elke onschuldige Belg, en elke onschuldige Belg dus volgens deze regering x- miljoen schuld heeft aan de schuldenberg, zullen alle rekeningen van die 'onschuldige' Belgen plots wel eens 'geblokkeerd' kunnen worden. Waarna geen enkele Belg nog aan zijn eigen centjes kan geraken!

Nadien zullen deurwaarders al deze rekeningen van de zogenaamde 'schuldenaars' leegmaken voor de afbetaling van de schuldenberg en de interesten.

Vervolgens zullen de rekeningen die 'virtueel aangepast' werden terug vrijgegeven worden.

De rekeningen van de meeste 'gewone' mensen zullen op NUL gezet zijn en buiten het laatste rekening- afschrift, een nutteloze bankkaart, en het beetje kleingeld zal onze portemonnee niets meer bevatten, en iedereen is zijn zuurverdiende spaarcentjes kwijt.

Behalve de politici die dit systeem hebben uitgedokterd en buitenlandse eigendommen en beleggingen hebben voorzien voor het geval dat...!

In ieder geval...

De 'gewone' burger die zijn/haar geld niet op een bank heeft gedeponeerd, maar ergens in een kous heeft zitten, zal zijn eigen centjes in dit geval niet kwijt zijn!

Het is dus aan de 'gewone' burger om te beslissen om het eigen geld in handen van een bank te geven en het risico te lopen op een staats- overval, ofwel het eigen geld voor het te laat is, van de bank te halen en te beleggen in een kous, of in het buitenland... net zoals de politici!

UW EIGEN GELD IS TOCH WEL UW EIGEN GELD ZEKER!

Voor de duidelijkheid, voorlopig is dit maar een complottheorie!