Politici

Zijn politici onze ‘bazen’ of staan ze ten dienste van ons?

Politici zijn mensen die zich ‘uit vrije wil’ ten dienste stellen van de bevolking en hiervoor bij de bevolking 'solliciteren'. Niet via sollicitatieformulieren, maar via verkiezingslijsten.

Als ze ten dienste willen staan van de bevolking en in die zin solliciteren, dan zijn ze eigenlijk kandidaat werknemers voor een baantje bij de bevolking.

Als de bevolking zo een kandidaat politieker aanneemt, dan is de bevolking uiteraard de werkgever, en de aangenomen politieker is de werknemer.

De bevolking beslist dus als werkgever over het loon, de werkuren, de arbeidsvoorwaarden en de voordelen in natura van zijn personeelsleden (politici). En het is toch normaal dat de werkgevers meer verdienen dan hun werknemers of niet?

Ik zit dus met de vraag hoe het komt dat wij als werkgevers 1000 keer minder inkomen hebben dan onze werknemers. Ik vraag me ook af waarom ‘onze’ werknemers… de politici, de enige werknemers zijn die zich niet aan de arbeidsvoorwaarden moeten houden (geen cumul, ‘werken’ tijdens de werkuren,  enz.)

Omdat zij dit zélf beslissen en zichzelf ‘onschendbaar’ maken en wij, hun werkgevers, broekschijters zijn die hen maar laten betijen?

Deze tegenstelling blijkt nu juist de reden van het bestaan van politici! En juist daarom zijn er zoveel politici en zijn we geëvolueerd van één regering naar zeven uit hun voegen barstende regeringen (voorlopig).