Schijn-overheidsvakbonden


Als een werkgever zich bezig houdt met bedrog t.o.v. Werknemers en  sociale rechten, documentvervalsingen, het met de voeten treden van mensenrechten, administratief pesten, afpersen, enz..., dan kan een échte vakbond stokken in de wielen steken!

Als een échte vakbond ‘ongewenst’ is en de werknemers ‘goedgelovig’ en gemakkelijk te intimideren tot medewerking bij misbruiken..., dan is het inhuren van ‘betaalde toneelspelers’ en het opzetten van een ‘schijn-vakbond’ om de staat een rad voor ogen te kunnen draaien, een ideale manier om ongestoord de  wetten te overtreden en crimineel te kunnen doen!

Voorbeeld: De ‘spoorbonden’!


Wist u dat de ‘bazen’ bij de NMBS jaarlijks x-aantal ‘geldboetes’ (moeten?) opleggen aan hun ‘minderen’?

Op een bepaald moment kreeg ik zo’n boete omdat ik tijdens de werkuren een vraagje had gesteld aan een zogezegde vakbondsdélegé.

 Ik vond dat dit geen reden was en ging bij de grote baas zeggen: “Er is geen reden om mij een geldboete te geven... Ik eis het recht op ‘verdediging’ !”


Het antwoord van die baas: Hier heb jij geen enkel recht op verdediging! Als ik zeg dat je zal betalen... Dan zàl je betalen!”...


Wist u dat de ‘spoorbonden’ zodanig verweven zijn met het NMBS-bestuur en administratie, dat ze rechtstreeks hun ‘lidgeld’ inhouden op de loonbriefjes, net zoals de bazen zonder recht op verdediging rechtstreeks geldboetes inhouden op het loonbriefje van ‘hun minderen’?


Op een bepaald moment had mijn grote baas mij gegijzeld.

Ik werd uit de werkplaats gehaald, moest mijn werkkledij uitdoen en mijn burgerkledij aantrekken. Daarna werd ik helemaal alleen in een lokaal gezet in afwachting van mijn schriftelijke ontslagbrief. Terwijl ik daar zat te wachten kwamen de ‘bazen’ regelmatig nieuwe ‘geldboetes’ onder mijn neus schuiven omdat ik mijn  handtekeningen niet liet afpersen...

Wist u dat bij mijn ‘bewakers’ vakbondsafgevaardigden waren, en dat deze niets ondernamen om hun vakbondslid te helpen?

Wist u dat ik na 24 uur gijzeling bij mijn bewaker ‘vakbondsafgevaardigde’ ging zeggen dat ik indien ik niet binnen het half uur terug mocht gaan werken, de ‘Federale Politie’ zou opbellen met de melding dat ik ‘gegijzeld’ werd door mijn baas, en met de vraag om dit te komen vaststellen met een proces verbaal !?


Wist u dat na deze verklaring de vakbondsafgevaardigde onmiddellijk naar de grote baas liep om hem er op te wijzen dat dit té riskant was voor hem, en dat de grote baas uit schrik voor dit dreigement aan die ‘vakbondsafgevaardigde’ vlug een briefje meegaf waarop hij schreef dat ik terug in de werkplaats mocht gaan... om te gaan poetsen?


Wist u dat een ‘hooggeplaatste’ (vrijgestelde) bij de spoorbonden op mijn klacht betreffende de administratieve pesterijen, de bedreiging met een pistool, de geldboetes en loon verminderingen, de vernederingen enz. Antwoordde:

Ik zie liever een levende Marc Spandel die het spelletje meespeelt, dan een dode Marc Spandel omdat hij eerlijk wil zijn! Je beseft toch goed wie je collegae zijn hé? Het is toch niet plezant om steeds maar achterom te moeten kijken om te zien of er niemand je wat wil aandoen, of wél soms?


Als ik dan aan die hooggeplaatste vakbondsman uitdrukkelijk vroeg om mij te verdedigen tegen al die criminele feiten kreeg ik als antwoord: “Tja... Je moet begrijpen dat we ook maar werknemers zijn van de NMBS en dat we ook betaald worden door de NMBS... We kunnen je dus niet helpen of we  verliezen zélf onze job...


Wist u dat de meeste ‘vakbondsdélegé’s’ bij de NMBS, ook de schoonste jobs krijgen, en regelmatig kunnen genieten van ‘extra’ voordelen en ‘extra’ verlof voor allerlei ‘extra’ redenen?


Wist u, dat ik vernomen heb van andere personeelsleden van de NMBS dat ze net zoals ik, geen enkel recht op verdediging kregen tegen onrechtmatig opgelegde geldboetes, berispingen enz, en dat ze als enige vorm van mogelijke zelfverdediging tegen dit maffia-systeem, zich net zoals ik ‘gedwongen’ voelden om de intimidaties door de bazen op te nemen op een of ander opname- apparaat, om toch maar een ‘bewijs’ te kunnen hebben van de afperserijen enz.?


Elke normale mens moet hieruit concluderen dat de ‘spoorbonden’ in feite ‘schijn-bonden’ zijn in functie van het NMBS-bestuur en niet in functie van de ‘sociale rechten’ van de werknemers!

Elke normale mens moet hieruit toch kunnen besluiten dat die ‘spoorbonden’ in feite een groot ‘toneelspel’ is met goed betaalde figuranten, om een maffia-systeem (NMBS) dat de staatskas uitzuigt, te verdoezelen...?


De NMBS wordt bestuurt door een maffia-politiek die tegelijkertijd de ‘vakbonden’ bestuurt, net zoals de scheiding der machten een schijnvertoning is om ‘de mensen’ te doen denken dat ze ‘verdedigd’ worden tegen willekeur en machtsmisbruik.