Schijnfuncties


Wat is er gemakkelijker om u in orde te stellen met de wettelijke verplichtingen tot het aanstellen van vertrouwenspersonen enz., dan het creëeren van ‘schijnfuncties’? Vraag maar aan de NMBS...


Na het officieel worden van de antipestwet, moest de NMBS dus ook ‘vertrouwenspersonen’ aanstellen en functies creëren ter bescherming van het personeel tegen allerlei misbruiken. En inderdaad stelde de NMBS de verplichte vertrouwenspersonen

(preventieadviseurs, vertrouwensartsen, ombudsmannen enz.) aan.

Alle personeelsleden kregen een informatiebrochure met het organigram enz.


Bewijs :


Linksboven in het organigram ziet u de duidelijk bijgevoegde functie van ‘Preventie adviseur

De begeleidende informatie maakt deze functie als preventieadviseur nog duidelijker.Bewijs :Een stuk in de conclusies die voor de arbeidsrechtbank werden neergelegd door de NMBS, bevestigd het feit dat de arbeidsgeneesheer waarbij ik de klacht moest indienen op raad van bovenstaand ‘preventieadviseur’, daadwerkelijk was aangesteld voor de behandeling van pesterijklachten enz.

Het bleek maar ‘schone schijn’ te zijn voor de ogen van het personeel, want nadat ik volgens officiële weg een klacht wegens pesterijen ingediend had, werd er zonder mijn medeweten:


1) GÉÉN DOSSIER opgemaakt...

2) De Pesterijklacht werd NIET behandeld...

3) Voor de rechtbank werd door de NMBS verklaard dat de aangestelde vertrouwenspersonen GÉÉN VERTROUWENSPERSONEN waren!


Een stuk in de conclusies die voor de arbeidsrechtbank werden neergelegd door de NMBS:
Als het er op aankwam dat deze ‘preventieadviseur’ met een échte klacht werd geconfronteerd, en hij zijn verantwoordelijkheid moest nemen voor een rechtbank, bleek hij dus geen ‘preventieadviseur’ maar een ‘ombudsman’ te zijn, en dan nog niet officieel genotuleerd!

Maar de grote baas en zijn schijn-preventieadviseur hadden wel alle personeel wijsgemaakt (zie organigram), dat die persoon een officieel aangestelde ‘preventieadviseur’ was !?

Duidelijke Schijnfunctie dus! (om met de wet in orde te blijken en om met voorbedachtheid serieuze klachten in de doofpot te kunnen helpen)


      Nog straffer...


Het pesten bleef immers maar voortduren en van de wettelijke bescherming die mij de eerste dag beloofd was door de arbeidsgeneesheer-vertrouwenspersoon had ik nog niets gemerkt...

Daarop besloot ik nog eens de uitdrukkelijke vraag te stellen hoever het met de ‘bescherming’ en mijn ‘dossier’ nu eigenlijk stond, en enkele dagen vóór mijn ontslag kreeg ik van de aangestelde arbeidsgeneesheer-vertrouwenspersoon die pesterijklachten moest aanvaarden en behandelen volgens de antipestwet, het volgende ongelooflijke bericht toegestuurd.

De ‘officieel aangestelde’ bleek NIET aangesteld te zijn en GÉÉN dossier te hebben opgemaakt, noch enige stappen te hebben ondernomen om mij als pesterijslachtoffer dat een officiële klacht had ingediend te beschermen tegen verdere pesterijen!


Bewijs :


Nochtans staat in de conclusie die door de NMBS aan de rechter werden voorgelegd heel duidelijk dat de arbeidsgeneesheer samen met zijn verpleegster wel degelijk aangesteld werden om klachten wegens pesterij aan te nemen, hier een dossier van op te maken, de zaak te behandelen en onmiddellijke bescherming te bieden aan slachtoffers van pesterijen volgens de antipestwet!

Zie dit stuk uit de verklaringen van de NMBS.

 Ik moest mij dus van de ‘bevoegde vertrouwenspersoon’ die beweerde géén ‘bevoegde vertrouwenspersoon’ te zijn, wenden tot de ‘preventieadviseur’ die ‘géén preventieadviseur’ bleek te zijn, die mij eerst naar de ‘bevoegde vertrouwenspersoon’ had gestuurd die achteraf beweerde ‘geen bevoegde vertrouwenspersoon’ te zijn en mij dus terug doorstuurde naar de ‘preventieadviseur’ die géén ‘preventieadviseur’ bleek te zijn. Pure paraplu-politiek met valse schijn-functies om de wereld te bedotten, misbruiken te verdoezelen, en ongestoord bedrog te kunnen plegen!


Uit bovenstaande bewijzen blijkt dus duidelijk dat de NMBS met voorbedachtheid niet bestaande functie’s creëert om de Belgische wet een rad voor ogen te draaien.

Er wordt ook bewezen dat deze functies met ‘voorbedachtheid’ zijn gecreëerd om bedrog te kunnen plegen, t.o.v. het personeel... t.o.v. de Belgische staat... t.o.v. Justitie.

Er wordt ook bewezen, dat bij het ‘ontdekken’ van dit bedrog, ‘regels’, ‘functie’s en documenten’ zo snel mogelijk ‘aangepast/vervalst’ worden om het ontdekte bedrog, enerzijds in de doofpot te steken en anderzijds voor de rechtbank bedrog als ‘onbestaande’ te kunnen beschouwen.


Het is dus heel goed te begrijpen dat het personeel van de NMBS via ‘regels’ een ‘verbod’ wordt opgelegd om te praten over wat binnen de muren van de NMBS in realiteit gebeurt, en dat er enkel info mag gegeven worden via de ‘woordvoerder’ van de NMBS.


Het is zeer spijtig dat de rechtbank zich laat leiden door dit bedrog binnen de overheidsbedrijven, en dit bedrog ‘aanvaard’ als zijnde ‘normaal’.

Het is zeer spijtig dat de antipestwet enkel op papier is gezet maar in de realiteit voor de rechtbank onbestaande blijkt te zijn.

Het is zeer spijtig dat de rechtbank, slachtoffers van bewezen pesterijen, hun bewijzen gewoon weglacht als de pesters voor de ‘overheid’ blijken te werken of een hoge functie binnen een bedrijf bekleden...