ORIGINEEL

Schriftvervalsing

}

Schriftvervalsing


Wie ‘bewijs’ wil zien dat werkgevers zich ‘mogen’ bezondigen aan “schriftvervalsing” ...


Deze schriftvervalsing werd gepleegd door ‘overheidsbedrijf’ NMBS.


Als de lassers van de NMBS lasproeven moeten afleggen, dan moeten deze door een officieel erkent keuringsbedrijf gekeurd worden.

In het geval dat ik hier aantoon, was dit keuringsbedrijf ‘AIB Vinçotte’.


Mijn proeven werden door de NMBS naar ‘AIB-Vinçotte’ gestuurd ter keuring en deze werden ‘goedgekeurd’!

Ik kan bewijzen met documenten dat alle proeven die ik tijdens mijn carriere als lasser moest doen om gespecialiseerd fotolaswerk enz. uit te voeren ‘GOEDGEKEURD’ werden. Dit feit alleen al plus mijn decennialange praktijkervaring in de gespecialiseerde sector bewijzen op zichzelf dat ik op het gebied van laswerk steeds hoogwaardige kwaliteit aflever(de).


Aangezien degene die instaat voor het afnemen van proeven bij de NMBS, ‘nog een eitje te pellen had’ met mij, heeft deze de proeven daarna ‘destructief’ gekeurd. Dit wil zeggen dat de proeven tijdens het testen worden verzaagd, geplooid, geslepen enz., zodanig dat er achteraf geen ‘objectieve’ controle meer mogelijk is.


Alhoewel AIB, dat gespecialiseerd is ter zake mijn proeven heeft goedgekeurd, heeft die NMBS-controleur, die notabene zélf niet kan lassen maar een gewone ‘bediende’ was, achteraf mijn proeven na destructie(vernietiging) ‘afgekeurd’! (eitje pellen)


Tot hiertoe is er geen “schriftvervalsing gepleegd”, maar op het moment dat de NMBS zich moest verdedigen bij de arbeidsrechtbank wegens administratieve pesterij, gebeurde het volgende.


Daar waar ik ‘afgekeurd’ werd door de NMBS, heeft de NMBS de tekst op het rapport zodanig gewijzigd dat deze ‘afkeuring’ door ‘AIB Vinçotte’ zou gedaan zijn!

En dat is pure ‘SCHRIFTVERVALSING’!


De originele tekst luidt (zoals u op het bewijs hieronder kan zien)

2) Uitslag van het Destructief onderzoek uitgevoerd door Lasserschool CW Gentbrugge volgens EN 287-1


De schriftvervalsing voor de arbeidsrechtbank aangebracht als verdediging :

2) Uitslag van het Destructief onderzoek uitgevoerd door AIB Vincotte volgens EN 287-1

De ‘afkeuring’ werd dus in de schoenen geschoven van ‘AIB-Vinçotte’ daar waar ‘AIB-Vinçotte’ had ‘goedgekeurd’. Dit, door valselijk de naam ‘Lasserschool CW Gentbrugge’ te vervangen door ‘AIB-Vincotte!

Als bewijs toon ik hier een stukje uit de ‘conclusie in hoger beroep (pag 03/25)’ van de NMBS die voorgelegd werd bij de arbeidsrechtbank.

Vergelijk hieronder het origineel en de schriftvervalsing door de NMBS
Bewezen schriftvervalsing maar:

1) De arbeidsrechtbank wou hier geen rekening mee houden!?


2) Ik heb AIB-Vinçotte hierover getelefoneerd en kreeg als antwoord “dat dergelijk misbruik van hun naam inderdaad schriftvervalsing is en niet door de beugel kan”. Toen ik vroeg om een bewijs op papier, dat zij niet die afkeuring hadden gedaan, kreeg ik als antwoord. “Hoe spijtig we het ook vinden... we kunnen dat niet doen, want u moet begrijpen dat we dan een ‘goede klant’(NMBS), kunnen verliezen!”.


Meteen wist ik genoeg... Het ‘betrouwbare’, ‘objectieve’, ‘officieel erkende’ keuringsbedrijf AIB-Vinçotte liet zich omkopen door de NMBS (en waarschijnlijk ook door andere bedrijven) om mee te spelen bij bedrog!


Uit dit feit én andere feiten van schriftvervalsing én de intimidaties én de afpersingen die ik moest ondergaan bij de NMBS, kan het niet anders of ik moet concluderen dat bij de NMBS op grote schaal administratieve misdrijven werden(worden?) gepleegd.


Hierdoor wordt de veiligheid van het spoorvervoer in het gedrang gebracht, en van ‘de staat’(belastingspot) wordt met dit soort schriftvervalsing waarschijnlijk miljoenen subsidies afgetroggeld.