Sociaal


Wat is sociaal?...


“Sociaal” is de naam die gegeven word aan de manier waarom mensen met elkaar omgaan.

Alle gedrag is dus “sociaal” en omdat ‘alle’ gedrag sociaal is, is “asociaal” in feite een ‘nutteloos woord’!


Waarom worden de mensen dan verdeeld in 2 verschillende groepen, de ‘sociale’ en de ‘asociale’, alhoewel alle omgang ‘sociaal’ is?


Volksmanipulators (politici, werkgevers, criminelen...), gebruiken het handige principe van ‘verdeel en heers’, om zichzelf te verrijken, en de gemakkelijkste manier om dit in de praktijk om te zetten is het verdelen van een volk in ‘klassen’ en ‘soorten’, naargelang de ‘belangen’ die ‘ze’ hebben in die klassen en soorten.

Aangezien ‘ze’ deze klassen en soorten ook een naam moeten geven om deze onderling te kunnen ‘onderscheiden’ en aangezien alles voordelen én nadelen kan opleveren - ook de menselijke omgang -,  wordt de ‘soort’ die winsten oplevert voor de manipulator, de naam ‘sociaal’ gegeven, terwijl de niet winstgevende ‘soort’, de ‘asociale’ wordt genoemd.


De termen ‘sociaal’ en ‘asociaal’ zijn ons door de eeuwen heen zodanig opgedrongen, dat ze als ‘normaal’ worden beschouwd door iedereen!

De manipulator is begonnen met twee mensen te verdelen in ‘sociaal‘(waar hij winst aan heeft) en ‘asociaal’(de niet-winstgevende).

Deze twee hadden ook hun ‘vrienden’ en ‘vijanden’ die ze ‘sociaal’ en ‘asociaal’ gingen noemen, en uiteindelijk is gans de wereld ‘verdeeld’ in ‘sociale’ en ‘asociale’ mensen.


Het principe van “verdeel en heers!” is geschapen en iedereen is nu verdeeld in ‘soorten’, afhankelijk van de winsten die ze opbrengen...


De gemanipuleerde mensen beseffen niet dat ze zelf niet beseffen wat ‘sociaal’ en ‘asociaal’ in feite betekent, omdat er geen verschil is tussen de twee (alle omgang is in principe sociale omgang te noemen).

Voorbeeld:

- Mensen die graag op café gaan, zich bedrinken enz., noemen mensen die niet op café gaan ‘asociaal’ omdat ze zogezegd te weinig ‘sociale omgang’ hebben met andere mensen.

- Mensen die niet graag op café gaan, noemen café- gangers ‘asociaal’ omdat ze door hun drankgedrag ‘ellende’ bezorgen aan andere mensen (ruzie en armoede in het gezin, slaan, amok maken, overgeven, enz.).


Zowel de caféganger als de niet- caféganger zijn dus ‘sociaal’ én ‘asociaal’ tegelijk!

Er is dus géén verschil tussen ‘sociaal’ en ‘asociaal’!

Alle menselijke omgang is dus ‘sociaal’!

Degenen die anderen in ‘sociale’ of ‘asociale’ klassen onderbrengt zijn ofwel “dwazen” ofwel  “profiterende manipulators”!


Vandaar ook zoveel ‘politieke’(volk manipulerende) partijen, die de ‘andere’ meningen als ‘asociaal’ bestempelen...

Spijtig dat ‘de mensen’ zo goedgelovig zijn...