n www.spandel.be home Page
Een verduidelijking over het feit dat het dragen van verplichte 'mondmaskers' niet beschermend werkt, maar integendeel meer virussen en bacteriën verspreid, én er voor zorgt dat er steeds nieuwe varianten worden gekweekt! Melding1 Belgisch volkslied. Muziek van Marc Spandel

         Belgisch volkslied         

Belgisch volkslied anno 2000+. Muziek van Marc Spandel

    Belgisch volkslied  anno 2016   

Een burgemeester steekt de middelvinger op...

   Een ‘bindend’ referendum       

Opname mondeling ontslag bij de NMBS, na x-aantal afpersingspogingen van handtekeningen. Opgenomen door Marc Spandel

       Afperserij bij NMBS  

      Hup met de beentjes

         Boerinnekesdans         

       Nen UFO !    Help!     

        Zo gaan we goed          

           Old men style          

          Experiment 1     

          Spacetrance 1

             Vuurwerk         

            Tae-power      

               Oh Ah...          

            Tic...Tac...         

      Kerst Jumpmuziek

Hoofdrekenen: Oefenen met aftrekken (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met optellen (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met vermenigvuldigen (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met delen (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met machtsverheffing (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met vierkantswortels (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met breuken (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met omzettingen (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met splitsingen (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met tientalpassering (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met het honderdveld (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met tafels van vermenigvuldiging (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met praktische optellingen (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met cijferend aftrekken (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: Oefenen met kloklezen (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Is er mogelijks leven na de dood?  Over de donkere gang met aan het einde dat licht, gezien door de stervende mens. Waargebeurde feiten betreffende (administratieve) pesterij  en criminaliteit achter de schermen van de NMBS. Een verhaal (verslag) van een mens die gepest wordt door de rosse kater van een buur. Een onopgeloste moordzaak aan het einde van WOII. Een waarschijnlijk onschuldig man kreeg levenslang. Hoe in België door de politici verkiezingsbedrog wordt gepleegd door 'onwettige' schijn- verkiezingen te organiseren.

    Kiesgeheim geschonden        

Een voorbeeld van de hypocriete politici en hun 'loze' verkiezingsbeloften.

De loze belofte van Anke...     

Hoofdrekenen: installatie en oefenen met  volledig rekenpakket (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar) Hoofdrekenen: installatie en oefenen met kleurherkenning (moeilijkheidsgraad gemakkelijk instelbaar)

    De Optocht 28/052017

          Corona crisis ?    

                 Corona

Het geheim van het grote (door de G7) wereldwijd georganiseerde CORONA- COMPLOT -C19. Corona De invoering van een zogenaamde 'corona-crisis' is in feite de invoering van een "fascistisch regime' en 'politiestaat' waarbij de brave burgers 'onder dwang verplicht' worden allerlei absurde regels te volgen. Het doel is niet alleen de 'totale controle' over het fysieke gebeuren van de burgers, maar ook over 'de geest' via een 'schrikbewind'. Het gezegde "horen... zien... en zwijgen" wordt al eeuwen met geweld opgelegd aan slaven. Nu nog steeds op werkvloeren en binnen het overheidsgebeuren. Wie zich niet aan de 'zwijgplicht' houdt over criminele daden wordt nog steeds streng gestraft. In deze eeuw wordt verwacht dat de 'menselijke geest' al zover is geëvolueerd dat dit gezegde aan een 'wereld verbeterende' aanpassing toe is. namelijk "Horen...zien... en praten!". Download "De pesters van het spoor" Download "De moord op tante Jeanette" Download "Sjarel de kakker" Download "De Koo en de donkere gangen" Download "Complot C-19" Een échte Belg is tégen een regering van 6 maffia- familie's en splitsingen, maar vóór 1 land met 1 'degelijke' regering!

(Om voor het venster te hangen)

Overheden vinden zoals échte oplichters steeds nieuwe methoden uit om de mensen te 'verplichten' tot een bepaald gedrag. Het 'dieftar' systeem zorgt er voor dat de mensen méér kosten hebben voor afvalophaling en daarbij wordt zelf over lijken gegaan door de volksgezondheid in gevaar te brengen via het verspreiden van bacteriën, virussen en ongedierte in de woningen. Enig doel van de' overheid' is hier 'ongestraft' geld afpersen (de ene meer dan de andere) zónder dat de mensen zich hiertegen kunnen verdedigen want... het is 'overheid'! Klik hier voor filmpjes met 'ongecensureerde' vrije meningsuiting.

Vrije meningsuiting ‘ongecensureerd’

       65 en met pensioen pensioen

www.spandel.be Vrije Meningsuiting www.spandel.be Vrije Meningsuiting Aangezien drugdealers en gebruikers verklaren dat druggebruik te vinden is op alle niveaus binnen de politiek, politiediensten, justitie, advocaten, dokters enz., is het dringend nodig dat er niet-aangekondigde drugcontroles komen op alle niveaus binnen deze context. Het is immers een feit dat corruptie, machtsmisbruik en chaos kunnen ontstaan dankzij druggebruik (verminderd denkvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel). Om chaos en criminaliteit (machtsmisbruik) ten overstaan van brave burgers te vermijden, Moeten op druggebruik 'betrapte' politici, politiemensen, rechters, advocaten enz. ontheven worden van hun ambt! Er moet een einde gesteld worden aan het systeem dat toelaat aan inwoners van België om te 'genieten' van méér dan 1 nationaliteit, omdat dit profitariaat in de hand houdt op vlak van sociale uitkeringen, belastingen, rechten, enz. Het is ook een feit dat veel Belgische politici hier (macht)misbruik van maken door buitenlandse politiek en godsdiensten de kans te geven om te infiltreren in de Belgische politiek en wetgeving, waardoor de Belgen zich langzaamaan moeten 'aanpassen' aan de Koranwetten enz. Daarom afschaffing van de dubbele nationaliteiten! Ofwel Belg, ofwel deze van het 'thuisland'! Vooral toe te passen op alle zogezegd Belgische politici!

Belangrijke info

De 'Belgen' worden steeds meer opgelicht door overheden, energiebedrijven, internetcriminelen en andere criminelen. Stop met u te onderwerpen aan de willekeur van deze big-Brother systemen en WEIGER om de digitale meters te laen installeren en/of gebruiken! Deze grove schending van privacy en mensenrechten én onderwerping van de burgers moet een halt worden toegeroepen! We zitten hier niet in Noord Korea!