Toeval

Als je van de duivel spreekt, dan zie je zijn staart... zeggen ze.

Als je bij de hond slaapt, krijg je de vlooien… zeggen ze.

   

Het bovenstaande gezegde wordt regelmatig gebruikt, en waarom? Omdat je het regelmatig tegen komt!

    Dus... er is 'iets' dat er voor zorgt dat je over iemand gaat praten die je in de zeer nabije toekomst zal tegenkomen...

    Déja-vu... Alhoewel het de eerste keer is dat je ergens komt, heb je toch het gevoel dat je er al eens geweest bent. Dus... er is ook 'ets' dat bij jou herinneringen oproept die onmogelijk als 'herinnering' kunnen worden beschouwd.

    Telepathie... nog zoiets... Hoe langer je getrouwd bent en/of een intieme geestelijke liefdesband hebt met een goede vriend(in), hoe meer je vaststelt dat je op het zelfde ogenblik, de zelfde gevoelens of gedachten krijgt. Je krijgt tegelijkertijd een druipneus en moet snuiten... je zegt op het zelfde moment het zelfde... je denkt allebei aan het zelfde onderwerp op het zelfde moment of wil de zelfde actie uitvoeren.


Is dit allemaal toeval???

    Volgens mijn mening ligt ons 'geheugen'... de bron waar alle informatie zit, en waarin alle informatie bewaard wordt die we met onze zintuigen verzamelen buiten ons lichaam, en niet in onze hersenen zoals algemeen wordt aanvaard!

Zoals ieder individu haar eigen unieke DNA heeft, zo heeft ieder individu ook haar eigen unieke verbinding met dit externe geheugen, en zo heeft ieder individu haar eigen persoonlijk domein in dit gigantisch kosmisch geheugen waar alle persoonlijke informatie en ervaringen worden opgeslagen. Iedereen heeft zo ‘normaal gezien’ enkel toegang tot de info op het eigen domein.

   

Ik denk dus ook, dat een bepaald gedeelte van onze hersenen werkt als een soort biologisch samengestelde radio- zender/ontvanger die via bepaalde golflengten en frequenties kan communiceren met deze kosmische databank waar ieder levend wezen op aangesloten is. Aangezien de unieke verbinding van elk individu, en als er geen ‘storing’ of ‘hacking’ gebeurt, dan kan men ‘normaal gezien’ ook niet aan de info in iemand anders zijn/haar domein.

    Aangezien de hersenen zodanig ingewikkeld in elkaar zitten en de zender/ontvanger van elk levend wezen met andere frequenties en golflengten werkt, en aangezien het ontelbaar aantal levende wezens op aarde en andere planeten… is het dus ‘aannemelijk’ dat er soms eens ergens een ‘foutje’ ontstaat waardoor de juiste info niet op het juiste kanaal verzonden word.

    Zo kan men déja-vu verklaren door het feit dat er eerder op die bepaalde plaats waar je staat, door iemand anders de zelfde beelden werden gezien en (weliswaar onbewust)  in zijn/haar domein werden opgeslagen in de kosmische databank. Als u nu op deze plaats staat, en uw geest staat hier op dat moment voor open, dan kan er gedurende een fractie van een seconde in uw hersenen (biologische radio zender/ontvanger)  door een kleine storing een golflengte en frequentie ontstaan die aan iemand anders toebehoort. In de kosmische databank wordt dan een ‘herinnering’ van iemand anders 'opgeroepen' en virtueel in het daarvoor bestemde hersendeel geplaatst.  U ‘ziet’ dan in uw geest voor een fractie van een seconde de herinnering van iemand anders en het ‘voelt’ alsof je daar al eens geweest bent.

    Het geval "als je van de duivel spreekt enz." kan je dan uitleggen dat je op een bepaald moment door een storing op de zelfde frequentie en golflengte zit als iemand anders die op dat moment in uw omgeving rondwandelt. Beide signalen ontmoeten elkaar in de databank waar je met elkaar 'gelinkt' wordt, zoals op het internet. Plots denkt u dan op, of spreekt u over die ander waarvan u niet bewust bent dat u die gaat ontmoeten...

    Telepathie tussen twee mensen ontstaat door het door de jaren heen onbewust ‘trainen’ in het synchroniseren van elkaars vertrouwde verbindingen met het kosmisch geheugen. Telepathische reacties zijn het gevolg.

Nog een 'bewijs' voor het feit dat het eigenlijke 'geheugen' zich ergens buiten ons lichaam bevindt is het volgende. Bij het zien van een jas, 'ziet' men in de geest onmiddellijk waar men die gekocht heeft, in welke winkel en omgeving dit gebeurde, hoeveel hij ongeveer kostte enz.

De geboorte van een kind... Een film... uw trouwpartij... Ervaringen op school of het werk... dromen... fantasie... je ex...

Alle mogelijke herinneringen komen je als het ware gedetailleerd voor de ogen als je er aan denkt alleen al.

... Net als 'filmen' uit het verleden!

De beelden komen je voor de ogen, maar je 'ziet' ze niet letterlijk. Ze komen op in je hoofd (of je geest) op het moment dat je ze oproept... of er aan denkt!

    Als je weet dat beeld- en geluids- informatie massa's geheugen verslind van een computer, en als je beseft dat een geheugendrager al gauw vol zit, afhankelijk van de compressieverhouding van de gegevens, en als je beseft dat de kwaliteit van geluid- en beeld- gegevens evenredig verslecht met de compressie er van, en als je beseft dat je al die beeldinformatie en bijhorende emoties die je, je ganse leven hebt verzameld terug gedetailleerd voor je geest kan oproepen en aanvoelen, en dat je hersenen eigenlijk bestaan uit cellen die opgebouwd worden en afsterven (in computertaal 'bitjes die er bij komen en bitjes die verdwijnen'), wat nefast is voor de bewaring van data...


DAN KAN HET NIET ANDERS OF ONS GEHEUGEN LIGT BUITEN ONS LICHAAM!


Ieder individu zijn/haar geheugen is in verbinding met de kosmische databank via een unieke frequentie en golflengte, en de door het individu tijdens het leven verzamelde informatie wordt in deze kosmische databank bewaard onder een individuele folder waar het betreffende individu volledige toegang toe heeft via zijn/haar specifieke frequentie en golflengte. Omdat de persoonlijke folder (normaal gezien) alleen kan geopend worden via de persoonlijke frequentie en golflengte heeft elk individu heel gemakkelijk toegang tot zijn 'persoonlijke' data, t.t.z. Herinneringen.


Het is dus mogelijk dat op bepaalde momenten, gemoedstoestanden, meditatiemomenten, fysische wijzigingen enz., frequenties en golflengten zodanig kunnen wijzigen dat je inzicht wordt gegeven in andermans foldertje, maar zolang dit onbewust gebeurt kan dit geen kwaad.