Toneelspelers


Het is algemeen geweten dat een ‘baas’ op zijn werkvloer zijn ‘spionnetjes’ lopen heeft. Dit zijn mensen die collegae uithoren over allerlei onderwerpen en hun meningen daarover, om daarna de ‘baas’ hierover in te lichten, zodat de ‘baas’ een beter zicht heeft op het sociale reilen en zeilen op zijn werkvloer.

Maar... échte spionnen inhuren ???


Op een gegeven moment riep mijn grote baas bij de NMBS de mensen in groepen op, om aanwezig te zijn op een voorlichtingsvergadering.

De grote baas had vernomen dat er een zogenaamde ‘AUDIT’ ging komen in zijn werkplaatsen en burelen, en hij wou ons hiervan op de hoogte brengen...

Op die vergaderingen werd gezegd door de grote baas, dat er ook mensen in de werkplaats zouden verschijnen om vragen te stellen aan de werknemers ‘of ze problemen hadden met een of ander’... Problemen met de administratie, de werkomstandigheden, de houding van de bazen enz.

De grote baas legde ons uitdrukkelijk ‘verbod’ op om te praten over negatieve dingen!!!

We mochten enkel ‘goede’ dingen zeggen tegen die ondervragers.

De grote baas gaf voorbeelden van wat we mochten zeggen en waar we zeker over moesten zwijgen en eindigde met volgende commentaar om wat meer ‘druk’ te zetten op deze omerta:

Jullie weten dat, als je te veel zegt, de audit negatief zou uitvallen en dat het dan jullie schuld is dat er collegae hierdoor hun werk zouden verliezen... We weten allemaal dat we niet naar hier komen om te werken, maar enkel voor de lieve centjes, zowel jullie als ikzelf, dus als je niets positiefs te vertellen hebt is het beter dat je de ondervrager gewoon doorstuurt naar de baas met de vermelding dat hij daar de info kan krijgen die hij wenst.”

Dit was het zelfde als zeggen Als je de omerta verbreekt zullen de collegae hiervoor gestraft worden en zal ik de collegae vertellen dat het uw schuld is... De gevolgen(wraak vanwege de collegae) kan je raden!

Dit soort machtsmisbruik had ik al vroeger ervaren in de privé.

Doodsbedreigingen, slagen en verwondingen, beschadiging van mijn auto, processen... waren toen het gevolg!

Enfin... Enkele dagen nadat deze ‘voorlichting’ gegeven was verscheen er plots een onbekende in de werkplaats...

Die onbekende werd door de grote baas rondgeleid in de werkplaats en hier en daar nam die onbekende  een collega onder vier ogen apart, waarbij hij zich voorstelde als enquêteur voor een audit waarna hij enkele vragen stelde terwijl de grote baas een paar meter verder intimiderend stond toe te kijken.

Een paar dagen later moesten enkele van de ondervraagde mensen ‘naar boven komen’ bij de grote baas.  Daar kregen ze te horen dat ze te veel dingen gezegd hadden die niet mochten gezegd worden plus de verwittiging dat dit geen tweede keer mocht voorvallen.

Hij vertelde tegen die mensen dat dit maar een ‘test’ geweest was om te zien of ze hun les goed geleerd hadden voor het geval er een échte audit zou komen, en dat de ‘vragensteller’ in realiteit een door hem ‘ingehuurde toneelspeler’ was die hij betaald had om de enquêteur te spelen...

Stel u voor... Een ‘baas’ binnen een overheidsbedrijf die ‘echte toneelspelers’ inhuurt op kosten van het overheidsbedrijf om te testen hoe loyaal/betrouwbaar zijn werknemers zijn t.o.v. hem en de opgelegde zwijgplicht betreffende de misbruiken binnen zijn werkplaatsen.

Stel u voor... Een ‘baas’ binnen een overheidsbedrijf die het personeel onder dwang ‘oplegt’ wat ze wél en niet mogen vertellen tijdens een audit!

Ik begrijp nu waarom deze enquêteur mij persoonlijk niet heeft ondervraagd. De grote baas wist immers op voorhand dat ik mijn mond niet zou houden over de misbruiken zoals misbruik van onze handtekeningen, documentvervalsingen, materiaaldiefstal enz...