Uitbuiting van de ‘hoop’

 

In een hoopvol wachten op, en het afbetalen voor een goed pensioen en de bijhorende ‘gelukkige’ oude dag, het volgende...

 

 Psychologie heeft ook zijn intrede gedaan bij de regeringen.

De politici kennen de krachten van manipulatie en rekening houdend met het feit dat vele kleintjes een GROOT maken, en met het feit dat er vele kleine belastingbetalers zijn…

 

 Als 10 miljoen belastingbetalers jaarlijks 'slechts' 25 euro 'extra' betalen brengt dit voor de zogenaamde 'schatkist' 250 miljoen euro op snap je? (bijna 11 miljard oude franken!)

 

 Niet alleen de foorkramers, schoenverkopers, cafébazen enz. profiteren van de euro- overgang om de 'gewone' burgers uit te persen, maar ook de politici.

Er is wel een verschil tussen de twee.

- Handelaars verhogen gewoon zonder schaamte hun prijzen alsof er niets gebeurd is.

- Politici manipuleren via de media de mensen in een bepaalde richting om hen 'onbewust' geld afhandig te kunnen maken. Ze denken dat de mensen 'dwazen' zijn.


 De toepassing van de gouden politieke regel:

"HOU JIJ ZE DOM...IK ZAL ZE WEL ARM HOUDEN",

is volop in zwang.

 

Het 'dom' houden...

 De mensen worden te slim, en slimme mensen zijn een gevaar voor degenen die hen willen uitbuiten, daarom moeten de mensen in de eerste plaats terug 'dom' worden gemaakt.

Als dit 'dom' maken gebeurt van vandaag op morgen... valt het op, dus het 'dom' maken moet een proces zijn van lange duur.

 De toegepaste verdommings- technieken vallen op...

Interessante en plezante programma's op TV worden vervangen door programma's... waaraan de kijkers ‘zich kunnen spiegelen’.

Via deze programma's worden de mensen terug geduwd in een wereld van meer 'instinctief' en minder 'nadenkend' handelen.

Programma's zoals 'Big Brother', "Robinson eiland", "De familie Pfaf", "The Bold en The Beautiful".

Een door onze staat gesubsidieerde pornobeurs, het aanwakkeren van vreemdelingenhaat enz.

We worden 'gestuurd' naar een wereld van seks, drugs, en rock'n roll... minder moraal en minder gebruik van het verstand!


Het 'arm' houden.

 De 'gewone' en 'minderwaardige' mensen moeten zoveel mogelijk 'opbrengen'.

Dit kan maar op één manier!

Verplicht hen 'WETTELIJK' om zoveel mogelijk te 'BETALEN'.

Betalen ze niet, dan leg je hen een zware 'BOETE' op.

De mensen kunnen dus niet anders dan 'BETALEN'!

 Buiten de normale 'belastingdruk' wordt er dus een 'sociale' belasting uitgevonden.

Deze belasting is 'zogezegd' een solidariteitsbijdrage en een pensioenverzekering... tot puntje bij paaltje komt.

 

 We moeten ons verplicht verzekeren, maar als we de verzekering nodig hebben krijgen we ofwel niets, ofwel een habbekrats terug van de 'verzekerde' schade!

We moeten in een ziekenkas zijn, maar als het op terugbetalingen aankomt, krijgen we steeds minder terug en moeten we er extra hospitalisatieverzekeringen enz. bovenop nemen (en extra betalen), willen we ietsje zekerder zijn.

De verkeersboetes worden zwaarder en de verkeersregels worden zodanig uitgebreid en bemoeilijkt dat je bij het minste foutje al gauw 2500 euro kunt ophoesten voor de grote kas.

Je spaart heel je leven 'verplicht' voor een goed pensioen op een rustige oude dag, maar wat zien we nu?

 We worden regelmatig om de oren geslagen met een 'wetenschappelijke' onderzoek dat zogezegd bevestigd :

- Dat de mensen veel langer leven dan vroeger.

- Dat de mensen tegen hun goesting in pensioen gaan, en liever willen blijven werken.

- Dat de pensioenkas leeg geraakt.

- Dat de oudere mensen de actiefste zijn, en dat mensen van boven de vijftig in topvorm verkeren.

- Dat de gekende 'midlifecrisis' niet meer bestaat wegens de goede fysieke en geestelijke conditie van de ouderen enz.

De regering maakt nieuwe wetten zodat de 'gewone' mensen langer moeten werken, en dat de 'gepensioneerden' meer mogen

'bijverdienen' enz.

  Het verwachte resultaat is, dat de 'dommer' gemaakte mensen deze 'wetenschappelijke' praat op den duur wel zullen geloven en dat ze langer zullen werken (en afdragen)... liefst tot ze doodvallen natuurlijk.

Mensen die werken tot ze doodvallen geven namelijk maximale opbrengsten.

1) Ze betalen voor een pensioenkas tot ze doodvallen.

2) Ze betalen voor de 'zorgverzekering' tot ze doodvallen.

3) Ze betalen voor de ziekenkas tot ze doodvallen.

4) Ze betalen belastingen tot ze dood vallen.

5) Ze betalen voor hun eigen onderhoud tot ze dood vallen.

6) Ze nemen extra pensioenspaarplannen, verzekeringen enz., tot ze dood vallen!


 ALLEMAAL IN DE HOOP OP EEN RUSTIGE OUDE DAG!

 

De grote kassen, fondsen en spaarpotten worden continu en rijkelijk gevuld door de kleine betalers, en omwille van het steeds maar langer werken en betalen (liefst met de dood tot gevolg), hoeven de verzamelde schatten en opbrengsten niet meer uitbetaald te worden aan de rechthebbenden!

Het principe van vele kleintjes maken een groot is werkelijkheid geworden.


 Hoe ik tot bovenstaande manipulatietheorie kom is eenvoudig.

 Tot een jaar geleden vermeldden de 'wetenschappelijke' studies dat...

1) De mensen vlugger 'uitgeblust' raken en naar hun pensioen snakken. Zelfs mensen van vooraan de dertig raken uitgeblust door de stress op het werk enz.

2) De grootste doodsoorzaken liggen bij kanker... hart- en long- problemen en... giftige werkomstandigheden (asbest, solventen, chemicaliën, herbiciden, pesticiden, dioxinen, hormonen, pcb, straling  en andere rotzooi)

3) Het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen stijgt omdat de mensen het niet meer zien zitten.

4) De oude mensen zijn gefrustreerd over hun pensioentje na een leven van hard labeur en afbetalen.

5) De ouderlingenzorg, ziekenzorg enz. zijn onbetaalbaar geworden.

6) De verzekeringsinstellingen gaan in plaats van hun verzekerde uit te betalen, meer en meer tegen de verzekerde procederen om niet te moeten betalen. En omdat ze rijker zijn dan hun verzekerden hebben ze dus ook meer kansen  om de zaak te winnen (ze gebruiken het geld van de verzekerde tégen de verzekerde).

 kortom... de bocht van 180° valt te erg op!

 

 Er is maar één conclusie...

 

Onze regeringen kweken goudpotten voor zichzelf waar ze naar hartenlust in kunnen graaien om dingen te bekostigen waarvoor de goudpotten echt niet bedoeld zijn. Deze goudpotten worden continu aangevuld door de goedgelovige burgers die in de manipulatievallen trappen (tot ze doodvallen).

 

Het smerige van gans dit corrupte systeem is dat het allemaal 'WETTELIJK' wordt 'geregeld'!

 

'ZE GEVEN DE MENSEN VIA ALLERHANDE MOOIE BELOFTEN DE HOOP OP EEN GELUKKIGE OUDE DAG...MAAR DE HOOP ZAL NOOIT BEWAARHEID WORDEN!

MENSEN DIE VERTROUWEN ZONDER NADENKEN ZIJN GOEDE MELKKOEIEN'

 

Ja.... ‘Ze’ willen ons degraderen tot 'hoopvolle' melkkoeien!

 Een koe geeft vlees, huid, melk, vet en afgeleide producten, en wat krijgt ze er voor in de plaats?

Gras (dat gratis groeit), stokslagen, en het recht om meer koeien te kweken om de opbrengsten te verhogen!

Koeien worden binnen een omheining geplaatst (De 'begrensde' democratie)

En heb je de blik van een koe al gezien???

Zoooooooooo stom !