Valse informatie verspreiden


Als je als werkgever bezig bent met criminele feiten en je probeert je personeel hierbij te betrekken via afperserijen, dreigementen, en administratieve pesterij...  dan wordt het verspreiden van ‘valse’ informatie naar het personeel toe, een noodzaak om hen ‘kalm’ te houden.


Het verspreiden van valse informatie (leugens) naar personeel én buitenwereld toe, gebeurt niet alleen in de privé, maar ook in overheidsbedrijven.


Voorbeeld: NMBS

Buiten het feit dat ik door enkele criminele collegae op verschillende wijze werd gepest op de werkvloer, omwille van mijn rechtgeaardheid, werd ik dus ook door mijn NMBS-bazen/vakbonden op administratief vlak gepest omdat ik niet wilde meewerken aan fraude, diefstal, oplichterijen, afperserij enz.

Deze pesterijen bestonden uit :

- (doods) bedreigingen,

- vernederingen (degraderingen), diefstal van loon en premies,

- vervalsing van  proeven/rapporten,

Enz.

- De laatste (ultieme) pesterij was, dat ik werd ontslagen... zwaarwichtig ontslag met verlies van werk, loon, voordelen in natura, enz.

Mijn niet-pestende collegae hadden blijkbaar geen enkel vermoeden in welke strijd ik verwikkeld was met de criminele collegae én bazen, en om de collega in het ongewisse te laten werden deze door de pesters voorzien van valse informatie, zowel mondeling als schriftelijk.

Hieronder een schriftelijk bewijs uit het informatieblad dat toen op regelmatige basis aan het personeel werd bezorgd. Deze info werd aan de collegae verstrekt nà mijn ontslag!

In realiteit ben ik gewoon voor de rest van mijn leven de werkloosheid ingeschopt door de pestende baas omdat ik niet toegaf aan zijn  afperserij van handtekeningen, maar hoe luid zijn informatie hierover naar de collegae toe?

“Spandel is vertrokken naar de privé !”