Vals Geld… 

    Er wordt meer en meer 'vals' geld 'ontdekt'...
Het 'vals' geld is zodanig goed nagemaakt dat zelf de controleapparaatjes verschalkt worden en de handelaars omwille van dit feit al bepaalde biljetten weigeren aan te nemen of 'vals' geld gewoon doorspelen aan hun onwetende klanten!
Wie 'vals' geld in handen heeft, verliest zijn 'echt' geld!
 

Wat is 'CASH' geld eigenlijk ???

 Uw inkomsten worden gestort op uw 'virtuele' bankrekening onder de vorm van elektronische getalletjes, dus niet in Cash- geld.

 Op dit ogenblik staat er 'virtueel' geld op uw 'rekening', maar je hebt nog niets in je portemonnee! Het échte (cash) geld zit immers in de bankkluizen van ‘ze’ (de politieke maffia).

Wil je cash- betaalmiddelen zoals geldstukken of geld- biljetten, dan moet je deze gaan halen in de bank.

Een 'geld- opvraging' bij de bank staat gelijk aan het 'kopen' van muntstukken en biljetten, want je 'betaalt' voor dit cash- geld aan de bank de tegenwaarde via een vermindering van je 'virtuele' geld op je bankrekening.

1) Je koopt dus je eigen cash- geld bij de bank met virtueel geld!

2) Je 'virtuele' geld op je bankrekeningen bestaat uit 'getallen' (niet uit geld), die staan voor je werkelijke koopkracht. Staan deze getallen op nul, of worden ze op nul gezet... dan kan je bij de bank geen cash- geld meer kopen (of krijgen)!

3) De bank heeft je dus in de chantage- tang.


Een politiek complot

1) De 'gewone' burgers, laat het ons 'klanten' noemen, kunnen hun cash- geld alleen nog maar verkrijgen (kopen, wisselen) via banken en handelaars.

2) Deze 'gewone' klanten hebben niet de mogelijkheid en/of de apparatuur op zak, om biljet per biljet te controleren op echtheid, op het moment dat het in hun handen wordt gestopt. Banken en handelaars hebben deze mogelijkheid wél.

3) Vermits bovenstaande feiten (1)+(2) aantonen dat de 'gewone' klant in feite alleen maar aan 'vals' geld kan geraken via handelaar of bank, zou wettelijk gezien de 'klant' niet aansprakelijk mogen gesteld worden voor de schade, maar wél de bank of de handelaar die dit 'vals' geld bewust aan de klant heeft gegeven.

Je koopt bijvoorbeeld voor 1000€ een computer, en eenmaal de verpakking verwijderd kom je tot de vaststelling dat de doos ofwel leeg is, ofwel gevuld is met een paar stenen! wie is hier de bedrieger? Jij of degene die je een lege doos heeft gegeven in plaats van het gekochte artikel?


In ieder geval, omwille van de controlemogelijkheden waarover banken en handelaars beschikken, en het feit dat de klanten dit niet hebben, wordt de klant uiteindelijke 'onschuldige' bezitter van het 'valse' geld!

REGELRECHT BEDROG!

Stel dat je één van die supergoed nagemaakte valse briefjes van 100€ in handen wordt gestopt door een handelaar of bank, en je gaat onwetend terug naar die bank of handelaar om ofwel iets te kopen, ofwel uw 100€ te wisselen. Wat gebeurt er?

Handelaar of bank weigeren het te ontvangen of te wisselen en/of bellen de politie, met alle miserie en betichtingen van dien, en de kans zit er zelf in dat je onschuldig de gevangenis in vliegt.

In alle gevallen ben jij als klant de dupe, en uw geld kwijt, want je hebt het 'vals' geld 'gekocht' via een vermindering van je virtuele geld op je bankrekening, en door het inleveren van een 'vals' biljet, wordt dit bedrag spijtig genoeg niet meer terug 'aangepast'.

Laat ons zeggen... je kan bij bank en handelaar wél onbewust 'vals' geld kopen, maar niet meer terug 'verkopen', want je krijgt op het gekochte geld van de bank géén garantie!


HET BANKWINST- GEHEIM ACHTER 'VALS' GELD.

Als je onwetend in het bezit komt van 'vals' geld, bijvoorbeeld 100€, dan is de tegenwaarde hiervan afgetrokken van je geld op je bankrekening, maar waar is je échte geld dan naartoe?

Vermits het hier om 'vals' geld gaat ligt het 'echte' (cash) briefje van 100€ nog netjes in de bankkluizen!

Door het 'verkrijgen' (kopen) van een 'vals' biljet van 100€ heb je dus het échte geld dat in de bankkluizen zit, wél betaalt, maar niet gekregen, waardoor de bank in werkelijkheid 100€ 'rijker' is geworden.

De grote winner in 'vals' geld- affaires is dus ... de bank.!

Wat houdt de banken eigenlijk tegen om miljarden woekerwinsten te maken door het regelmatig 'verkopen' van 'vals' geld aan hun klanten?

Amateuristisch aangemaakt vals geld is redelijk eenvoudig te detecteren, (óók voor voorzichtige klanten), en daarom niet zo gegarandeerd winstgevend.

'Vals' geld dat praktisch niet van 'echt' geld te onderscheiden is, laat ons zeggen 'echt' 'vals' geld, is bijna niet te maken, tenzij... je over de gepaste middelen beschikt. En wie heeft er de gepaste middelen om 'echt' geld, en dus ook om via kleine, niet opvallende manipulaties soms eens een 'reeks' vals geld aan te kunnen maken ???

DE NATIONALE BANK !

Wie gaat er lopen met de tegenwaarde van 'vals' geld in cash- geld???

DE NATIONALE BANK !

Wie durft beweren dat de nationale bank NOOIT van tijd tot tijd zélf, een reeks bijna niet van echt te onderscheiden geld aanmaakt om dit via via via via... (de zogezegde onderwereld) te laten verspreiden en zodoende om te zetten naar pure winsten op de kap van de onschuldige burger- slachtoffers?

Gezien de huidige economie, de ondoenbare belastingdruk, de grote staatsschulden, de grootschalige fraude en witte- boorden- criminaliteit, de drang van de banken naar woekerwinsten de politici in al die besturen  en de hiermee gepaard gaande tactiek van het doorschuiven van 'fictieve' onkosten op de kap van de bankklanten...

Kan ik op bovenstaande vraag alleen maar antwoorden...

IK durf ‘niet’ beweren dat de nationale bank nooit zélf eens vals geld aanmaakt (in opdracht van de ‘ze’) !