Volksmanipulatie


‘Politiek’ = ‘Volksmanipulatie’... Tegenwoordig althans...Volksmanipulatie is de grootste troef voor politici, werkgevers, reclamemakers, partijen, dictators...


Via volksmanipulatie kan de massa aangezet worden tot:

- Betalen van nutteloze belastingen.

- Aankopen van nutteloze dingen.

- Inleveren van loon en andere voordelen.

- Voeren van oorlogen tegen onschuldige mensen.

- Racisme.

Enz.


Voor het manipuleren van de massa wordt door de manipulators dankbaar gebruik gemaakt van alle mogelijke media (kranten, TV, internet...) omdat via deze wegen zowat iedereen kan bereikt worden.


Hoe goed de manipulatie van de geesten van de massa lukt, hangt af van hoe de woorden, zinnen, en teksten worden samengesteld.

Daarom worden door de manipulators zoveel psychologen, advocaten, reclamemensen enz. aangeworven.


De grootste macht die men kan bezitten is de macht over de geest van ‘de mensen’.


Gelukkig bestaan er ook nog kritische geesten die dit snappen en die een zesde zintuig ontwikkeld hebben waarmee ze als het ware ‘manipulatie’ kunnen ruiken, waardoor ze zich kunnen verzetten tegen de manipulatie- vallen van machtsmisbruikers...