Mediamisbruik


Burgemeester Freddy Willockx of Berlusconi?


Van Berlusconi is geweten dat hij zowat alle mediakanalen in zijn macht heeft en dat hij deze macht gebruikt om zijn land en de bevolking te manipuleren uit eigenbelang.

Maar dacht u dat sommige 'Belgische' (zogezegd democratische) politici het 'anders' doen?


Via bedrieglijke volksmanipulatie was Freddy Willockx er in geslaagd, 'burgemeester' te worden van Sint-Niklaas en omgeving.

Quasi onmiddelijk sloeg hij de hand aan de  meest beluisterde en verst reikende radiozender  van het Waasland.

Deze zender  moest  alle dagen, tussen de uitzendingen door, reclame maken voor zijn "Het uur van de burgemeester"!

Dit "Uur van de burgemeester" werd uitgezonden als de bevolking aan het middagmaal zat op zaterdag én op zondag, tussen 12u en 13u.


Dit "Uur van de burgemeester" werd persoonlijk ingevuld door toenmalig burgemeester Freddy Willockx, en bestond hoofdzakelijk uit

zelfverheerlijking, het persoonlijk reclame maken voor de zaken van bevriende middenstanders, het rondstrooien van leugens, het vernederen van politieke tegenstanders, en ook het aanvallen van mondige burgers, die het waagden, zijn dictatuur aan te klagen en dus op deze wijze geen enkel verweer konden bieden tegen zijn 'radio toespraken’.


Een persoonlijke ervaring...


1) Onze straat was zodanig verloederd geraakt, dat de bewoners de vraag stelden om een petitie aan de burgemeester te bezorgen met de dringende vraag, onze straat in ordentelijke staat te brengen.    


Ik heb deze petitie aangemaakt en in bijzijn van de plaatselijke pers, op het stadhuis overhandigd aan de bevoegde schepen.Petitie :


Aangezien mijn argumenten van die aard waren dat de betreffende schepen hier geen deftig (technisch verantwoord) antwoord op wist te geven, heeft die schepen mij, en de perslui dan maar gewoon zijn bureel uitgeschopt!   


2) Even later kreeg ik een 'telefoontje' van burgemeester Freddy Willockx himself, met de mededeling dat ik zaterdag en/of zondag naar zijn "Uur van de burgemeester" op de radio moest luisteren. Hij zou daar antwoorden op de petitie!

De burgemeester zei ook dat hij graag zou hebben dat ik daarna uit dankbaarheid een positieve 'geste' zou doen voor hem.


3) In het begin van het betreffende "Uur van de burgemeester" werd hem de vraag gesteld om te antwoorden op de petitie, maar de 'burgemeester' vertikte het om een inhoudelijk antwoord te geven en lanceerde gewoon via 'zijn' radiopost, een 'persoonlijke aanval t.o.v. mijn persoon'. Hij trachtte mij te vernederen, mij ‘subtiel‘ aan te wijzen als een vijand, een racist, en mijn 'verontschuldigingen' af te dwingen... omdat ik het gewaagd had, zijn beleid te bekritiseren!

Als je er dan nog rekening mee houdt dat de burgemeester niet eens aanwezig was in het stadhuis tijdens de overhandiging van de petitie plus het bijhorende gesprek, en dus in feite geen commentaar mocht geven...

Beluister de opname :Gevolgen voor 'de burgemeester'...


Verschillende mensen spraken mij aan over de uitlatingen van 'de burgemeester' op de radio, en er werd mij aangeraden tegen 'de burgemeester' te reageren op een gepaste wijze.

Ik besloot dan maar een klacht in te dienen bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen betreffende het macht- en media- misbruik door 'de burgemeester'.


Brief :Op vraag van de gouverneur moest ik daarna de opname en nog wat andere info naar hem verzenden, en uiteindelijk kreeg ik van de gouverneur een brief met het resultaat van 'het onderzoek'.


Antwoord :Dit schriftelijk antwoord van de gouverneur is heel diplomatisch opgesteld en lijkt 'de burgemeester' te beschermen. Het geeft de indruk dat er niets zou gedaan worden aan dit soort misbruik van de media, maar...  achter de schermen heeft de gouverneur daadwerkelijk ingegrepen want...


Kort nadat ik dit schrijven van de gouverneur had ontvangen, was "Het uur van de burgemeester" én alle machtsmisbruik daar rond, voor altijd uit de ether 'verdwenen'.


Voor een dictator die zich "politiek onschendbaar''  acht, geldt dit als een zware nederlaag, zeker als deze werd bewerkstelligd door een, man die hij eens tijdens een persoonlijke ontmoeting als  'achterbakse burger’ betitelde.