MIWA

Grootschalige oplichting van de burgers?

Het Diftar-systeem.

- Volgens de MIWA heeft het diftar-systeem tot doel, de mensen te ‘sensibiliseren’ tot het verminderen van het volume restafval en te ‘dwingen’ tot een betere sortering.


Hiervoor hebben ze de mensen VERPLICHT om hun restafval in een hiervoor speciaal gemaakte container aan te bieden, en VERPLICHT om te betalen per kg. aangeboden restafval.


De realiteit is, dat het VOLUME van het restafval gelijk blijft, maar op een andere manier wordt ingezameld, zodat de SCHIJN wordt gegeven dat er door dit systeem minder restafval wordt gemaakt door de burgers, maar niets is minder waar!


1) Het volume aan zwaar restafval, waar ze véél aan verdienen, wordt via de container ingezameld.

2) Het volume aan licht restafval waar ze niets aan kunnen verdienen, maar wel het grootste en meest milieuvervuilende volume is, wordt gewoon (ongesorteerd) via de niets wegende PMD- zakken (die nu sneller vol zitten) opgehaald.

3) Aangezien de PMD zakken geen gewicht hebben en dus te licht zijn om per kg. te laten betalen, zorgt het diftar systeem er voor, dat óók voor dit heel lichte materiaal dubbel moet betaalt worden t.o.v. De klassieke huisvuil- inzameling. Omdat deze lichte zakken in feite niet weegbaar zijn en dus niets opbrengen, komen deze nu snel vol zitten, en moeten de mensen 2 keer zoveel PMD zakken kopen snap je!


Het échte idee achter dit VERPLICHT diftar-systeem is, dat het VERPLICHT gebruik er van er voor zorgt, dat het voor de burgers van de ene op de andere dag, 3 keer kostelijker is geworden dan voorheen, ondanks de mooipraterij van de MIWA die bij hoog en bij laag beweert dat het niet kostelijker zou zijn.


Waarom 3 keer kostelijker voor de burgers?

Het ‘reglement’ van de MIWA zegt:

Bied je container niet te zwaar (max. 22,5 kg) aan. Wanneer de mechanische hefarm de container niet kan tillen, kan hij niet geledigd worden.


Voorbeeld:

Je hebt 26 kg restafval, waarvan 1kg. Plastiek (plastiek heeft een goot volume maar weegt niets).

Bij de klassieke ophaling had je hiervoor 2 grijze zakken nodig (waar max.15 kg. in mocht), plus 1 PMD- zak.

Dit kostte je pakweg 3 keer 1€ = 3 euro. Dat was alles!


Bij het MIWA diftar-systeem kost dit (22.5 kg.(max toegelaten gewicht) maal 0,18€) = 4,05

Daarbij komt de legingskost van 0,3€ (als je de gemiddelde container neemt).

Omdat je boven de 22.5 kg zit, moet je een telefoontje betalen naar MIWA met de vraag om een extra zak te laten meenemen tijdens de inzameling.

Dus moet je nog eens een plastiek zak aankopen voor dit overgewicht = 1 euro.

Na ledeging van je container wordt de zak met overgewicht in de container gezet en een nieuwe weging wordt gedaan. Dit kost (2,5kg.(Overgewicht) maal 0,18€) = 0,45 euro.

Daarbij komt de tweede ledigingskost 0,3 euro.

Uiteindelijk om je container een beetje proper te houden moet je ook nog eens een plastiek zak kopen voor dit doel. Pakweg 0.5€.

Totaalkost (4,05 + 0,3 + telefoonkost + 1 + 0,45 + 0,3 + 0.5) is pakweg 7 euro.


Het verschil tussen diftar- systeem en klassieke inzameling met plastiek zakken is, alleen al voor de inzameling van het restvuil 7€ - 3€ = 4 euro! Dus deze kost alleen al is meer dan verdubbeld.

Dit op voorwaarde dat je slechts 26kg. Restafval hebt en slechts met 1 container werkt en onder de 100kg. blijft per jaar. Als je nog meer restafval hebt wordt het nog een pak duurder!