Bijkomende ‘extra’ kosten waarvan de burger zich niet bewust is.

- Meer (kostelijk) waterverbruik en waterverspilling (voor het proper houden van de container en de vloeren nadat de vervuilde container door de huiskamers is verplaatst)

- Meer (kostelijk) waterverbruik voor het gedeeltelijk schoonspoelen van erg vervuilde plastiek verpakkingen van sausjes en andere (bederfelijke) voedingsproducten, want anders gaat deze ‘plastiek’ té erg stinken en ongedierte aantrekken en wordt het misschien wegens ‘te vuil’ niet meegenomen tijdens de inzameling.

- Onkosten voor bijkomende reinigingsproducten.

- Onkosten voor pesticiden en andere giftige spuitbussen om ongedierte en stank te bevechten.

- Plastiek zak of (zakjes) om je afval in te doen zodat er aan de binnenkant van je container niet te veel vuil blijft plakken.


Als we dit alles samen rekenen mogen we dus zonder probleem beweren dat de kosten voor elke burger zeker verdriedubbeld zijn door de MIWA haar ‘diftar- systeem’, en dat het inkomen van MIWA en co.  Dus ook (minstens) verdrievoudigd is.

 

Bij elke ophaling wordt er door MIWA een beetje méér gewicht aangerekend.

Dat wordt door MIWA omschreven als ‘verwaarloosbare fout die enkele honderden grammen kan bedragen’.

Het aangerekende gewicht is dan de ‘verwaarloosbare fout’ + werkelijk gewicht van restafval + de door MIWA toegepaste afronding (naar boven) tot op een halve kg.

Dankzij deze ‘verwaarloosbare weegfout’ wordt het ‘aangerekend gewicht’ zodanig gemanipuleerd, dat steeds ‘naar boven’ wordt afgerond! Zo wordt ook op manipulatieve wijze vlugger aan 100kg. gekomen waarna de prijs per kg. hoger is, enne... we moeten hierop ook BTW betalen aan ‘de overheid’.


Het grootste bijkomend ‘niet bestaand gewicht’ dat mij werd aangerekend was op 22/01/2020 en bedroeg 3,1 kg! Het échte gewicht was 7,9 kg. En de MIWA beweert dat het 11 kg.was!


Voorbeeld van de sjoemelarij:

Stel dat de ‘verwaarloosbare weegfout 200 gr. Bedraagt’ en je hebt 9,1 kg. Restafval.

9,1 + 0,2 = 9,3. Dit wordt afgerond naar... 9,5 (400 gr. niet bestaand afval méér betalen!)


Stel dat de ‘verwaarloosbare weegfout 200 gr. Bedraagt’ en je hebt 8,6 kg. Restafval.

8,6 + 0,2 = 8,8. Dit wordt afgerond naar... 9 (200 gr. niet bestaand afval méér betalen!)


Stel dat de ‘verwaarloosbare weegfout 200 gr. Bedraagt’ en je hebt 8,9 kg. Restafval.

8,9 + 0,2 = 9,1. Dit wordt afgerond naar... 9 (100 gr. niet bestaand afval méér betalen!)


De burgers die hierover weerwoord vragen bij MIWA botsen tegen de spreekwoordelijke muur met antwoorden zoals En “Wij zijn de overheid en Onze wegingen zijn correct volgens de Europese normen.” en “Je kan hier niets tegen inbrengen want het is WOORD TEGEN WOORD!


CONCLUSIE:

Het diftar-systeem is een grootschalige oplichting (diefstal) die gebaseerd is op twee feiten.

1) Vele kleintjes maken één groot!

2) De individuele slachtoffers van een diefstal van een klein bedragje per maand (bijvoorbeeld 0,5 euro), zullen het psychologisch gezien niet in hun hoofd halen om voor dit kleine bedragje een deurwaarder of advocaat in te schakelen, of een klacht neer te leggen voor diefstal of oplichting.

Voorbeeld: in het waasland alleen al zijn er op 02/03/2020, méér dan 60.000 containers actief, en er komen steeds nieuwe gemeenten bij waar dit systeem wordt VERPLICHT!

Amper 0,5€/maand (per container) geeft al een totale diefstalopbrengst van 360.000€ (zwart) pér jaar voor de oplichters! Het is tevens ook een grootschalig fraude-systeem (belastingontduiking).