Bijkomende ‘extra’ milieuschade door diftar-systeem

De financiële oplichting van de ganse burger- gemeenschap buiten beschouwing gelaten is er nog een grotere reden om het diftar- systeem af te schaffen, en dat is de enorme schade die teweeggebracht wordt  op vlak van milieu en volksgezondheid.


1)  De milieuvervuiling met plastiek rommel.

De laatste jaren wordt op politiek vlak én door allerlei milieugroepen ‘wereldwijd’ opgeroepen en acties ondernomen om een algemene plastiek- stop te verwezenlijken, zowel op industrieel als huishoudelijk vlak.

De reden hiervoor is dat het leefmilieu op aarde, in de lucht, in de oceanen enz. vergeven wordt van plastiek afval dat niet biologisch afbreekt en al tot in de voedselketen (onze lichamen) is terug te vinden.

Vissen, vogels enz. sterven massaal door het eten van plastiek verpakkingen enz.

Het niet biologisch afbreekbaar plastiek is zelf al te vinden aan de polen in ijslagen enz., daar waar in feite nooit mensen komen.


Wat doet het Diftar-systeem?

In plaats van de plastiek vervuiling tégen te gaan door zoveel mogelijk plastiek te verbannen, maakt  het diftar-systeem honderdduizenden grote plastiek containers met plastiek wieltjes (in de wetenschap dat die rommel vlug begeeft zodat nieuw plastiek kan blijven aangemaakt en verkocht worden)!

In plaats van plastiek te verminderen, dumpt MIWA deze door haar aangemaakte grote berg biologisch niet afbreekbare plastiek, in de handen van ALLE burgers die dit ongewenste plastiek VERPLICHT moeten aannemen, aankopen, gebruiken, en verslijten!

Wie niet wil meewerken aan deze grootschalige ‘extra’ plastiek- vervuiling word… BEBOET!

MIWA verplicht de gemeenschap dus om de plastiek- vervuiling op te drijven in plaats van deze te verminderen!


Niet alleen via de nutteloze containers wordt de plastiek- berg door MIWA en co. groter gemaakt, maar ook via de bijkomende raad om het afval eerst in ‘plastiek’ zakjes te steken en pas daarna in de container te werpen zodat er niet te veel afval in de container blijft plakken.

Dit betekent dus óók aanschaffing van milieuvervuilende extra grote plastiek zakken en/of kleine plastiek zakjes!

Méér plastiek vervuiling dus, terwijl er geen moeite wordt gedaan om plastiek te vervangen door biologisch afbreekbaar materiaal.

Feit dat de mensen voorheen hun afval moesten aanbieden in plastiek zakken en nu in plastiek zakken die op zich nog eens in een (nutteloze) plastiek container moeten gedropt worden, bewijst de NUTTELOOSHEID van de container op vlak van milieubescherming!


2)  De ‘extra’ vervuiling op vlak van hygiëne en het hiermee gepaard gaande gevaar voor de volksgezondheid.

Al jaren wordt opgeroepen tot méér hygiëne, minder sluikstort, minder vuiligheid en verwijdering van andere mogelijke ziekteverwekkende toestanden.

Het is een feit dat de maatschappij op dit vlak véél vooruitgang heeft gemaakt, en dat de ‘normale’ ophalingen van huisvuil via het vorige systeem met huisvuilzakken, voor deze grote vooruitgang op vlak van volksgezondheid een goede inbreng had.


Voorheen konden de burgers hun huisvuilzakken (besmettingshaarden, bacterie kweken enz.)  gewoon buiten plaatsen op een terras, in de tuin of elders op een plaats waar ze geen last hadden van mogelijk ongedierte of stank.

Voorheen kon de burger vóór de ophaling de huisvuilzak(ken) gewoon op het voetpad zetten. Zo kreeg ongedierte geen kans meer om verder te kweken in en om de woning, en was nà de ophaling alle mogelijk stank (ook op straat) verdwenen.

Had de burger door omstandigheden méér afval dan in één vuilniszak kan, dan hoefde deze gewoon een extra vuilniszak op het voetpad te plaatsen, waarna woning en omgeving terug in een hygiënisch verantwoorde staat verkeerden.


Wat doet de MIWA met haar Diftar-systeem?

De burger VERPLICHTEN om deze ongezonde container steeds opnieuw te gebruiken én in huis te nemen!

Aangezien er steeds restanten van andere (besmettelijke) containers aan plakt, en de mensen deze container niet op het voetpad mogen laten staan, maar in huis MOETEN nemen, wordt elke woning en de omgeving van elke burger op vlak van gezondheid, door MIWA VERPLICHT tot een onhygiënische toestand gebracht die ratten, stank, vliegen, maden, kevers enz. aantrekt, maar ook besmettingsgevaar voor allerlei ziekten met zich meebrengt, ongewenst extra ruimte inneemt én een lelijk zicht geeft aan tuintjes..


Conclusie:

Op gebied van volksgezondheid veegt MIWA haar voeten aan de wet én aan het streven naar hygiënische leef- omstandigheden door het installeren van kweekbakken voor allerlei ongedierte, ziekte- verwekkende bacteriën en stank, in en rond de woningen van de burgers.

Dit in tegenstelling tot de wereldwijde drang (eis) naar méér hygiëne, het bestrijden van ongedierte, het bestrijden van ziekten, oorzaken van ziekten, mogelijke epidemieën enz.

MIWA maakt uit ‘eigenbelang’ de wereld dus bewust ongezonder en zieker !

Aangezien de plakkerige vervuiling aan de randen van de vuilniswagen wordt doorgegeven van de ene container naar de andere, worden ook bacteriën en virussen van gezinnen waar een besmettelijke ziekte heerst… gewoon van het ene gezin naar het andere doorgegeven, met het gevolg dat gezonde gezinnen deze ziekteverwekkers via de container ‘verplicht’ in huis halen en besmet kunnen worden met alle gevolgen vandien!


Deze aanval op de volksgezondheid is een heel belangrijk argument om het diftar- systeem af te schaffen !!!