Bijkomende ‘extra’ vergiftiging van milieu door diftar-systeem

- Er is de massale sterfte van de bijen- populaties die onmisbaar zijn voor de voedselketen (bevruchting van bomen, planten , bloemen…).

- Er is de massale sterfte van vogels zoals insecten etende  meesjes, mussen, merels…

De oorzaak is bekend… pesticiden en andere chemische verdelgingsmiddelen!

Wereldwijd is men hiervan bewust geworden en wereldwijd wordt het gebruik van deze gifstoffen drastisch beperkt en verboden.


Wat doet de MIWA met haar Diftar-systeem?

De mensen die hun best doen om een beetje hygiënisch te blijven leven en niet graag allerlei ziektes willen oplopen door ongedierte en bacteriën in- en rond de stinkende container, zitten nu 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 dagen, opgescheept  met een stinkende, continu ongedierte aantrekkende container. De mensen worden VERPLICHT om (ondanks het verbod), méér pesticiden en andere chemicaliën te kopen én gebruiken om ongedierte, bacteriën en stank te bestrijden!


Conclusie:

Het diftar-systeem zorgt voor méér vernietiging van bijen, vogels, en andere levensnoodzakelijke natuur door de mensen te verplichten om méér pesticiden te kopen en gebruiken!


EEN REDEN TE MEER OM DIT GEVAAR VOOR HET LEEFMILIEU AF TE SCHAFFEN!


Bijkomende ‘extra’ verspilling van duur drinkwater, door diftar-systeem.

In dezer tijden van waterschaarste en het steeds maar kostelijker wordend drinkwater, wordt door overheden continu aangeraden om ‘zuiniger’ met het dure drinkwater om te gaan. Het zuiveren en ontsmetten van drinkwater is kostelijk en bijna niet bij te houden!


Wat doet de MIWA met haar Diftar-systeem?

De mensen VERPLICHTEN om:

1) Wegens hygiënische reden de container regelmatig uit te wassen en/of af te wassen via ‘extra’ drinkwater- verspilling.

2) Wegens hygiënische reden telkens de container door hal, huiskamer keuken enz. gereden is, de mensen VERPLICHTEN om deze ruimten op te dweilen om de sporen van de wielen en eventueel er af gevallen vuil (straatvuil, hondenzeik en stront, vuil van andere containers, regen of sneeuw) op te kuisen via ‘extra’ drinkwater- verspilling.


Conclusie:

Het diftar-systeem zorgt voor méér verspilling van het dure drinkwater. En dan houden we nog geen rekening met de bijkomende milieuschade door chemische kuisproducten!


Bijkomend ‘extra’ slavenwerk voor de ophalers door diftar-systeem.

Vroeger werd het restafval twee keer per week opgehaald. Vroeger waren er 2 tot 4 ophalers rond elke huisvuilwagen, en deze konden hun werk op menswaardige wijze uitvoeren.


Wat doet de MIWA met haar Diftar-systeem?

Nu wordt het restafval één keer per twee weken opgehaald, en loopt er slechts één ophaler per huisvuilwagen.

De sukkelaar moet effectief LOPEN hé (Schandalig als arbeidsreglementen verbieden om te lopen op de werkvloer)!

Met het diftar- systeem moet die mens nu zelf TWEE KEER ZOVEEL OVER EN WEER lopen!

Voorheen moest hij enkel de zak in de huisvuilkar werpen en rustig verder gaan. Nu moet hij de container naar de huisvuilkar brengen, daar correct vasthaken, om vervolgens (als het wegen gelukt is) die container terug voor de woning te gaan plaatsen...

Met eventuele beschadiging van geparkeerde auto’s.


Met de voeten treden van de burgerrechten.

Burgers mogen wettelijk gezien zélf beslissen of ze ‘eigendom van anderen’ in de eigen woning stockeren of niet. Aangezien MIWA de containers proclameerd als ‘blijvend eigendom van MIWA’ en de burgers ‘verplicht’ worden om deze eigendom van MIWA in huis te stockeren, worden de burgerrechten geschonden!


EINDCONCLUSIE:

MIWA = OPLICHTING/DIEFSTAL VAN DE GEMEENSCHAP, MILIEUVERVUILING, GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, VERSPILLING VAN DRINKWATER, OORZAAK VAN MEER PESTICIDEGEBRUIK EN UITSTERVEN VAN NOODZAKELIJKE BIJEN EN VOGELS, MENSENRECHTEN- SCHENNIS,  EN MASSALE  EXTRA NIET BIOLOGISCH AFBREEKBARE PLASTIEK- PRODUCTIE/VERVUILING!


HET IS DUS EEN NOODZAAK OM HET DIFTAR- SYSTEEM AF TE SCHAFFEN !!!!!!!!!!

Bij de eerste weging voor de tweede factuur werd er zelf al 3,1 kg. Niet bestaand gewicht bijgerekent!