Titelmisbruik


Is het normaal dat een Burgemeester burgers uitscheld, op een 'intimiderende' wijze?

Wij leven evenwel in een land van vrije meningsuiting...


Via allerlei media-kanalen mogen alle mogelijke politici zich ongestraft uiten over alle mogelijke onderwerpen en de burgers moeten dit maar slikken, willen of niet.

De grondwet zegt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet en garandeert het recht op vrije meningsuiting voor iedereen, en niet alleen voor de onschendbare politici!


Gebruik makend van dit recht op vrije meningsuiting, geven/gaven verschillende kranten hun lezers de mogelijkheid om op krantenartikelen te reageren en interessante reacties komen/kwamen soms in de krant op een speciaal daarvoor voorziene pagina.


Ik ben ook zo een criticus wiens reacties regelmatig in een krant verschenen.

Burgemeester Freddy Willockx heeft me eens aangesproken, om mij persoonlijk te zeggen, dat hij mensen die hun mening uiten via de kranten, 'ACHTERBAKSE' mensen vindt.


Vrije meningsuiting is dus volgens Freddy Willockx alleen maar 'niet-achterbaks' als het van hem zelf of een van zijn 'vrienden' komt!


Persoonlijk ben ik van mening dat het 'ACHTERBAKS' is van een burgemeester, dat deze niet via de krant wil reageren op een reactie van een gewone burger in de krant, maar dat hij hierop reageert met een venijnig, intimiderend briefje naar de betreffende burger toe, zonder dat de pers hiervan weet heeft.

Dit soort burgemeester-reacties werden bovendien gevoerd op kosten van de belastingbetalers (gemeentelijk briefpapier, secretaris- werkuren,  enveloppe, zegels enz.).


Om welke reden deze burgemeester door zijn collegae uit de nationale politiek werd geschopt weet ik niet, maar het moet een verdomd goede reden zijn geweest!

Bovendien blijkt deze uitgerangeerde politicus nadien nog steeds misbruik te maken van 'titels' die hij ooit mocht dragen.


Een persoonlijke ervaring...


Ik was één van die burgers, die de eer had zo'n scheldbrief te mogen ontvangen van 'de burgemeester', nadat hij een reactie van mij had gelezen in de krant.Lees de scheldbrief :Linksboven in de brief ziet u hoe deze burgemeester misbruik maakt van titels om burgers te intimideren.


Als burgemeester lijkt hij te weten dat zijn figuur op dat vlak nog weinig indruk maakt bij de burgers. Daarom zet hij op de brief ook nog eens 'minister van staat', goed beseffende dat hij kleine lettertjes schrijft, daar waar normaal gezien hoofdletters gebruikt worden.


Zou een échte minister van staat dergelijke scheldbrieven naar burgers durven sturen zonder de schrik dat dit zou uitkomen in de openbaarheid?


U kan zien dat de burgemeester in deze brief in mooie en ‘omfloerste’ bewoordingen, een mondige burger vanwege zijn recht op vrije meningsuiting  klasseert onder  'verzuurde bevolking’, en dat hij de bevolking in twee klassen verdeeld, de 'niet-verzuurden'  en de ‘verzuurden’ afhankelijk van het feit of ze akkoord zijn met zijn Chaucescu- dictatuur, of niet.


Gevolgen voor 'de burgemeester'...


Gesprekken hierover op straat, leerden mij dat vele mondige burgers dergelijke briefjes mochten ontvangen.

Deze man die over zichzelf heeft gezegd "Ik behoor tot de crême de la crême van de Belgische inteligentia.” en “Ik ben één van de enkelingen die intelligent/geschikt genoeg zijn om een land te kunnen besturen!", is dus in feite (qua intelligentie) een gewone tooghanger met diploma's... al dan niet verdiend.


Zijn hoogmoed heeft hem zover gebracht, dat hij door eigen schuld alle respect vanwege ‘zijn’ burgers is verloren...